Tomas Djurling

Expert inom IT-säkerhet

Tomas Djurling är även en de mest kunniga inom IT-säkerhet. Han är en mycket eftertraktad föreläsare inom allt ifrån enskilda dataintrång till statsfinansierade cyberattacker, företagsspionage och hur man skyddar sig.

Tomas Djurling spännande föreläsningar rör sig mellan områden såsom företagsspionage, Snowdens avslöjanden, social engineering. Han har arbetat inom den svenska underrättelsetjänsten i 17 år. Under tio år var han med och startade, byggde upp och drev en enhet inom FRA. Enheten hade till uppgift att skydda svenska samhällsviktig samt –kritisk information och infrastruktur mot gränsöverskridande brottslighet, aktivism och industrispionage samt cyberterror, andra länders informationsoperationer och psykologiska operationer. Tomas är säkerhetskrönikör i Computer Sweden och Offentliga Affärer.

Time Management/Effektivitet

Samhällsbyggnad

Kreativitet