Gurra Krantz

Ledarskap och medarbetarskap

Gurra Krantz är talare, författare, båtbyggare, segelmakare och en av Sveriges mest erfarna och väl meriterade seglare med mer än 20 års erfarenhet av professionell kappsegling med internationella besättningar.

Hans ämnen är bland andra ledarskap, kris och konflikthantering, kulturella skillnader, hur man sätter ihop en kompetent grupp och, inte minst, hur man tänker för att vinna.

Ledarskap och medarbetarskap är två huvudteman i Gurra Krantz föredrag. Han talar bland annat om rekrytering, individens betydelse, gruppdynamik och vikten av att ha klara och väldefinierade mål. Hur man får man tillexempel ett gäng individer att dra åt samma håll trots olika kunskaper och personligheter inom gruppen? Gurras föreläsningar är lättsamma och underhållande, samtidigt som de bygger på många års erfarenhet av ledarskap.

Pressbilder

Podcasts

Bäst attityd vinner

Gurra Krantz

Liknande profiler

Medarbetare & Team

Äventyr

Ledarskap