Hem > Personligheter > Bo Pellnäs

Bo Pellnäs

Överste, säkerhetsexpert och skarp säkerhetspolitisk debattör.

Bo Pellnäs tala om ledarskap under stress, något han själv som militär med internationella uppdrag erfarit. Andra erfarenheter han också fått handlar om förhandlingstekniker och konfliktlösningar. Och så självklart om säkerhetspolitik.

Bo Pellnäs är överste av 1:a graden, säkerhetspolitisk expert, Balkankännare. Chef vid internationella insatser på Cypern, i Afghanistan och på Balkan. Författare, tidningskrönikör och föreläsare som bland annat talar om ledarskap under stress, i internationella miljöer och i organisationer i snabb förändring. Han talar om förhandlingsteknik och förhandlingsspel och om konfliktmedling.

Andra ämnen handlar om säkerhetspolitik, om Balkan, om Östeuropa och Ryssland och om svensk säkerhetspolitik. Han är även väl insatt i Barentsområdet.

Bo Pellnäs har en omfattande erfarenhet av att leda stora organisationer i krisområden, och deltog som medlare på Balkan under flera år. Som få kan han teckna en historisk bakgrund och ur dagsaktuella händelser lyfta fram det väsentliga och därmed underlätta en analys av framtida trender.

Han är en framstående talare och pedagog som säger vad han menar och har förmåga att lyfta fram de stora linjerna i ofta komplicerade sammanhang. Bo Pellnäs föreläsningar i ledarskap är praktiska, konkreta och bygger på egna erfarenheter. Hans föreläsningar inom säkerhetspolitikens område är stundtals medvetet en smula provocerande, men alltid tankeväckande.

Som få kan han teckna en historisk bakgrund och ur dagsaktuella händelser lyfta fram det väsentliga och därmed underlätta en analys av framtida trender.

För mer omfattande ämnen vill han oftast ha två timmar till sitt förfogande.

Bo Pellnäs har förmågan att tala intimt till små grupper men föreläser lika gärna till auditorier med hundratals personer.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta