Christin Mellner
Fotograf: Stefan Söderström

Christin Mellner

Att leda sig själv och andra i komplexitet och förändring – inifrån och ut

Hennes föreläsningar är i populärvetenskapligt format och är baserade på egen forskning vilket vävs samman med aktuell internationell forskning.

Teman i Christins föreläsningar handlar om det moderna arbetslivet och inflytandet av globalisering, ökad konkurrens, hög komplexitet, förändringspress och snabb utveckling av gränsöverskridande teknik. För både medarbetare och ledare ställer det ökade krav på flexibilitet och att kunna hantera hög förändringspress och snabba omställningar.

För oss som enskilda individer innebär det att gränsen mellan arbete och privatliv blir alltmer flexibel och genomtränglig. Vi kan vara ständigt nåbara, tillgängliga och uppkopplade. Vi kan arbeta i stort sett var, när och hur mycket som som helst.

Christin Mellner är doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, arbetar med processorienterad ledarutveckling.

Exempel på föreläsningar:

Gränshantering, livsbalans och hälsa i gränslöst arbete
Vi fokuserar här på teman kring vad det moderna arbetslivet innebär för oss som enskilda individer. Hur ser kraven i arbetet ut och hur använder vi oss av olika strategier för att leva upp till dessa? Vilka är våra förhållningssätt till teknikens möjligheter till ständig uppkoppling och tillgänglighet? Hur ser våra behov av gränser mellan arbete och privatliv ut? Hur försöker vi skapa balans i det så kallade livspusslet, och hur hänger detta samman med stress, sömn, återhämtning och hälsa?

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv
Vilka är förutsättningarna, villkoren och behoven för hållbart ledarskap? Vi går igenom hur chefers villkor ser ut, vilka krav och förväntningar de behöver leva upp till i sin roll, deras förutsättningar att bedriva ett hållbart, hälsofrämjande ledarskap. Och vilka faktorer på både individ- och organisationsnivå som är av betydelse för deras egen hållbarhet, dvs vad som krävs för att kunna, orka och vilja vara ledare i det moderna arbetslivet.

Att leda med inre hållbarhet – medvetenhet, mod och medkänsla
Ledare i det moderna arbetslivet verkar i miljöer präglade av hög konkurrens och komplexitet vilket sammanhänger med stress och nedsatt välbefinnande bland både ledare och medarbetare. Ledare som är i mental balans kan antas främja både sig själva, sina medarbetare och verksamheten. Träning i metoder som kan stärka våra inre resurser är medveten närvaro och emotionell intelligens. Det är förhållningssätt som ökar ledares fokus, förmåga till återhämtning, livsbalans och hälsa, men även medkänsla och autentiskt ledarskap. Vad händer i oss själva och vårt ledarskap när vi stannar upp, ges möjlighet till reflektion och eftertanke, är närvarande i nuet, och möter oss själva och andra med öppenhet och medkänsla? Vi går här igenom aktuell ledarskaps- och organisationsforskning vilket vi även integrerar med praktiska övningar i medveten närvaro och emotionell intelligens.

Sagt om Christin Mellner:

Värdefull forskning inom mycket relevant område där mycket kan tas vidare för tillämpning i min organisation.
Christins föreläsning!! Vore väldigt intressant att ge den till alla chefer i min organisation.
Vi är supernöjda! Högsta betyg, 5 av 5:). En mycket kunnig och utmärkt föreläsare!

Pressbilder

Christin Mellner

Christin Mellner

Fotograf: Stefan Söderström

Personalfrågor

Organisation

Framtid

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2