Nicklas Bergman
Fotograf: Joakim Bergström

Nicklas Bergman

Framtiden är inte vad den har varit - Trender, framtid och affärer

Nicklas Bergman är serieentreprenör, riskkapitalist och futurist i framkant av teknikutvecklingen. Kommer samhället klara av att hantera den exploderande teknikutvecklingen?

Nicklas Bergman har under mer än 20 år arbetat som entreprenör, riskkapitalist och futurist, främst med fokus på investeringar och affärsutveckling inom tillväxtmarknader, internettjänster, nanoteknologi, datorhårdvara, nya material och rörlig digital konst. Totalt har Nicklas varit grundare, VD och/eller tidig investerare i över 20 företag.

Nicklas kombinerar korta historiska tillbakablickar med lång erfarenhet och djup kunskap om nuvarande och nya teknologier ur ett affärsperspektiv. Han vägleder åhörarna genom en ständigt uppdaterad och alltid skräddarsydd genomgång av vilka teknologier som kommer påverka oss som individer, företag och samhälle framöver. Fokus ligger inte på själva teknologierna utan främst på hur du kan identifiera de möjligheter som uppstår i och med det pågående teknikskiftet. Dessutom diskuterar Nicklas etiska och moraliska aspekter av tekniktuvecklingen och att vi som individer allt mer måste ta kommandot över teknikutvecklingen. Det är inte längre en fråga om vad teknologi kan göra för oss, utan mer vad vi ska tillåta teknologin göra.

Vi lever idag i en tid när tempot i nya upptäckter och teknisk utveckling är högre än någonsin tidigare. Dagligen möts vi av nya produkter och ett enormt nyhetsflöde från alla delar av världen: politisk oro, nya teknologiska landvinningar eller ett stort uppköp av värsta konkurrenten. För att kunna navigera i denna teknologiska turbulens är det oerhört viktigt att förstå hur tekniken utvecklas samt hur specifika teknikområden påverkar marknader, branscher, konkurrenter och inte minst din egen organisation. Genom att förstå hur en ny teknologi utvecklas och sedan tas emot och fundamentalt förändrar vårt samhälle, så går det också att dra fördel av och utnyttja en teknologi.

I sina föreläsningar har Nicklas som målsättning att överraska, utmana och väcka frågor. Samtidigt förmedlar han verktyg för att se och fånga möjligheter i vår allt mer teknikintensiva omvärld.

"Nicklas is a futurist of highest rank. With a combination of intellectual elasticity and futurological curiosity, he weaves a tickling portrait of how the technologies of tomorrow will affect our way of life and business. That he also as an investor puts his money where his mouth is makes him one of our most credible guides to the possibilities and challenges of the future. As a conference junkie I see hundreds of speakers every year, and Nicklas is by far one of the best." Magnus Lindkvist, trend-spotter and futurist, TED-speaker 2010, Speaker of the year in Sweden 2009

"Nicklas skillfully blended his experiences as a high technology investor, nanotechnology expert and entrepreneur to deliver a fascinating and inspiring keynote address on technology revolutions. He resonated with the audience as an insightful business leader and passionate technology adopter guided by personal ethics and a deep-rooted desire for a sustainable future." Marie D’Iorio, Executive Director, National Institute for Nanotechnology, Edmonton, Canada

Video

Pressbilder

Artiklar

Nicklas Bergman

Nicklas Bergman

Trendspanare

Utbildande processledare

Utbildare med ämnesexpertis

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2