Jörgen Lerjestad

Skapa högpresterande individer i en hållbar organisation

Vi kan öka arbetsbelastningen och samtidigt minska stressen, det är inget motsatsförhållande menar Jörgen Lerjestad

Många chefer har upplevt motsatsen, man minskar arbetsbelastningen för en individ vilket får den effekt att stressen ökar.

Orsaken till detta är att alla stresspåslag startar med en rädsla, alltid. Ju större rädsla desto större stresspåslag.

Jörgen Lerjestad håller lättsamma, roliga och insikts skapande föreläsningar i hur man skapar samlade, fokuserade och högpresterande individer och grupper oavsett yttre press.

Som individ behöver jag bli medveten om mina egna rädslor och att de kommer inifrån och hur jag kan hantera och eliminera dem. Att skapa ett arbetsklimat fritt från rädslor gör man med en tydlig värdegrund som anpassas till gruppens faktiska arbetsuppgifter OCH skapar olika stödåtgärder så att den faktiskt efterlevs och inte bara syns på hemsida och planscher.

Jörgen anpassar föreläsningen till era behov.

En föreläsning på en till två timmar fokuserar på hur vi som individer kan vara lugna och samlade trots hög press. Vi upptäcker tillsammans att det inte finns någon inbyggd stress i olika företeelser utan att den ligger inom oss själva. Det är våra egna rädslor och farhågor som skapar stressen. Utifrån det prövar vi några övningar för att se vad vi kan göra för att bli lugna och samlade istället för stressade och splittrade.

En tre till fyra timmars föreläsning inkluderar vad vi som grupp kan göra för att efterleva organisationens värdegrund och hur det i sin tur påverkar stressen.

Föreläsningarna är inspirerande, lättsamma och underhållande och passar till kick off, inspirationsdagar och fortbildning och Jörgen kan även genomföra utbildningar och processer i samma tema om ni vill komma ännu längre i hur man skapar högpresterande och hållbara grupper.

Pressbilder

Jörgen Lerjestad

Medarbetare & Team

Organisation

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2