Hem > Personligheter > Jörgen Lerjestad

Jörgen Lerjestad

Skapa högpresterande individer i en hållbar organisation

Vi kan öka arbetsbelastningen och samtidigt minska stressen, det är inget motsatsförhållande menar Jörgen Lerjestad

Många chefer har upplevt motsatsen, man minskar arbetsbelastningen för en individ vilket får den effekt att stressen ökar.

Orsaken till detta är att alla stresspåslag startar med en rädsla, alltid. Ju större rädsla desto större stresspåslag.

Jörgen Lerjestad håller lättsamma, roliga och insikts skapande föreläsningar i hur man skapar samlade, fokuserade och högpresterande individer och grupper oavsett yttre press.

Som individ behöver jag bli medveten om mina egna rädslor och att de kommer inifrån och hur jag kan hantera och eliminera dem. Att skapa ett arbetsklimat fritt från rädslor gör man med en tydlig värdegrund som anpassas till gruppens faktiska arbetsuppgifter OCH skapar olika stödåtgärder så att den faktiskt efterlevs och inte bara syns på hemsida och planscher.

Jörgen anpassar föreläsningen till era behov.

En föreläsning på en till två timmar fokuserar på hur vi som individer kan vara lugna och samlade trots hög press. Vi upptäcker tillsammans att det inte finns någon inbyggd stress i olika företeelser utan att den ligger inom oss själva. Det är våra egna rädslor och farhågor som skapar stressen. Utifrån det prövar vi några övningar för att se vad vi kan göra för att bli lugna och samlade istället för stressade och splittrade.

En tre till fyra timmars föreläsning inkluderar vad vi som grupp kan göra för att efterleva organisationens värdegrund och hur det i sin tur påverkar stressen.

Föreläsningarna är inspirerande, lättsamma och underhållande och passar till kick off, inspirationsdagar och fortbildning och Jörgen kan även genomföra utbildningar och processer i samma tema om ni vill komma ännu längre i hur man skapar högpresterande och hållbara grupper.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta