Fotograf: David Thunander

Henrik Larsson-Broman

Trendanalytiker, forskare och säljexpert

Vad det är som gör att vissa företag eller säljare blir mer framgångsrika än andra? Med tusentals timmar av studier, observationer och analyser ger Henrik faktabaserad kunskap om vad som krävs för att lyckas skapa en effektiv säljorganisation.

Henrik Larsson-Broman är trendanalytiker, forskare, säljexpert och tillika grundare för ett analys- och forskningsföretag specialiserat på framgångsrik försäljning. Samtidigt är Henrik en flitigt anlitad talare, skribent, utbildare och övningsledare inom svenskt näringsliv. De senaste åren har Henrik ägnat sig åt att studera omvärldsförändringar och dess konsekvenser för morgondagens försäljning på såväl individuell- som organisatorisk nivå.

Lättsamt, faktabaserat med verklighetsbeskrivningar, behandlar Henrik ämnen, resultat och slutsatser från såväl egen som internationell forskning. Varför blir vissa stjärnsäljare medan andra förblir medelmåttor? Hur kan man effektivt analysera, mäta och förbättra de bakomliggande drivkrafter och beteenden som är kopplade till lyckade försäljningsprestationer? Hur arbetar framgångsrika företag och ledare med visioner, mål, försäljningskultur, rekrytering, utveckling och motivation för att skapa högpresterande säljorganisationer där säljarna trivs, har en hög produktivitet och är stolta och framgångsrika i sin yrkesroll?

Henrik Larsson-Broman är en talare som kan motivera, förklara pedagogiskt, få folk att skratta men ändå ha substans i det som sägs med förankring från forskningsresultat och konkreta exempel från verkligheten.

Exempel på föreläsningsteman:

Millennials! Trender och strategier för att attrahera dem som säljare och kunder!
De kommande 10 åren står Sverige inför ett dramatiskt generationsskifte när baby-boomers, födda på 40-och 50-talett, lämnar arbetsmarknaden till förmån för 90-talisterna. Den första generationen någonsin som från småbarnsålder vuxit upp med internet och mobiltelefoner. De beskrivs som bortskämda, kräsna och otåliga. Men också smarta, optimistiska och entreprenöriella. Hur fångar vi deras engagemang som kunder och medarbetare?

Framtidens B2B-försäljning - vad säger trender och fakta?
Mer har hänt inom B2B-försäljning de senast 5 åren än vad som hänt på 30 år. Hur ska man tänka? Vad ska man göra? Vad säger fakta och studier och vilka tydliga trender formar morgondagens säljlandskap inom B2B?

Smart B2B försäljning – att gå från tro och tyckande till vetande och fakta
Framgångsrika säljorganisationer fattar sina beslut baserat på fakta och analys. De gissar inte. De tror inte. De vet. Detta visar flertalet studier på området. Men vad innebär det att fatta kloka beslut baserat på fakta? Och hur undviker vi felaktiga beslut?

Framtidens kundservice - konsten att skapa kundupplevelser i världsklass
Dagens kunder har allt högre förväntningar på service och upplevelser och samtidigt som toleransen mot misstag och strul är noll. Vad kan vi göra för att skapa unika upplevelser som ger oss nöjdare kunder?

Försäljningens grundläggande säljlogiker - nycklar för att leda och organisera sin försäljning mot framgång
Lönsamma företag organiserar sin försäljning utifrån kundernas köplogiker. Genom att kartlägga och förstå kundernas köpbeteenden och anamma rätt säljlogik så kan du öka effektivisera din försäljning med över 40 procent. Det visar internationell forskning på området.

Video

Pressbilder

Henrik Larsson-Broman

Liknande profiler

Omvärld

Samhällsbyggnad

Organisation