Gustav Martner

Att utveckla framtidskänslighet

Gustav Martner är serie-entreprenör inom marknadsföring och big data och en av Sveriges absolut mest belönade digitala kreatörer. Han är även debattör och aktivist som skapat storskaliga sociala initiativ som t ex Refugee Phones.

Gustav är en pionjär inom digitala medier. Tjugo år gammal startade han webbyrån Daddy, som sedermera blev en av världens mest kreativt belönade digitalbyråer. Han och hans kumpaner sålde byrån 2009 till det internationella reklambyrånätverket CP+B, och Gustav blev då kreativ ledare för Europa-verksamheten och senare VD för den skandinaviska delen. Som föreläsare, trendspanare och inspiratör har han talat för såväl entreprenörer i San Francisco som hos digitala människorättsaktivister i Ryssland.

2016 utsågs Gustav till en av regeringens experter i utredningen om det nya media- och reklamlandskapet

Gustav såg tidigt möjligheterna med så kallade "big data" och är medgrundare till företaget Burt Corp som hjälper publicister att öka sina intäkter i digitala medier, och som har verksamhet i Skandinavien och nord-amerika.

Sedan något år tillbaka använder Gustav sin problemlösarförmåga mest inom sociala initiativ via organisationen Digital Reliance. Han arbetar bl a för att stoppa smygreklam riktat mot barn, och har tagit fram konceptet Refugeephones, ett samarbete mellan telekomindustrin och volontär-Sverige som gett tusentals nyanlända flyktingar access till internet och telefoni.

Utifrån sin breda erfarenhet kan Gustav skräddarsy ett föreläsningsupplägg som passar den publik han anlitas för. För en mer avancerad grupp kan Gustav gå djupare in på digitala trender, och för en bredare publik ge konkreta tankemodeller för att öka förståelsen kring hur sociala medier och mobiler påverkar företag och organisationer - och hur man använder dessa nya möjligheter på bästa sätt. Med stor erfarenhet att leda kreativt arbete på internationell nivå kan han både föreläsa och leda workshops för att utveckla individer och gruppers kreativa förmåga.

Gustav kopplar an till både historia och forskning i sina föreläsningar, vilket ger en underhållande och tankeväckande resa som lika väl kan innehålla en beskrivning av Karlssons Klisters banbrytande marknadsföringsstrategier under tidigt 1900-tal som dagsfärska forskningsrön om hur vi människor tolkar information.

"Gustav har en unik förmåga att inkludera såväl teknik och näringsliv som människor och samhälle i sina analyser om den kraftfulla digitalisering vi just nu genomgår."
- Andreas Svenungsson, Senior Vice President, Public Affairs, Volvo Group

Pressbilder

Artiklar

Gustav Martner

Liknande profiler

Utbildande processledare

Social Media