Fotograf: Kaisa Rautaheimo

Erik Mattsson

Kommunikation - lättare sagt än gjort

Erik Mattsson jobbar som rådgivare i kommunikation och gör det gärna med humorn som arbetsredskap. Han illustrerar gärna, snarare än att bara tala om vad som är bra och vad som är dåligt.

Erik Mattsson är föreläsare och rådgivare i kommunikation på heltid sedan mitten av 1990-talet. Han utbildar i hur vi kan bli bättre på att presentera, bemöta, övertyga, informera, berätta, beröra och skapa goda möten. Erik arbetar med humor som vapen och lockar ofta till både skratt och insikter. Att själv illustrera istället för att bara påstå är hans huvudteknik och hans många exempel skapar förståelse. Under 2009 kom han ut med boken Möteskokboken i två delar.

Kundbegreppet
Erik Mattson föreläser om hur vi använder kundbegreppet. Hur vi benämner kunden påverkar hur vi behandlar denne. Det är en skillnad på om vi kallar kunden klient, medborgare eller skattskyldig. Från Eriks möten med myndigheter och organisationer inom offentliga sektorn får har Erik sett att diskussionen om kundbegreppet ofta handlar mer om dåliga vanor i bemötandet, än om bristans insikt om gott bemötande - eller om begreppet i sig. Vi vet oftast vad vi ska göra men vi kan behöva hjälp av hjälpa varandra att påminna oss om detta faktum.

Vanornas makt
Därför talar Erik ofta om våra kommunikativa vanors makt. Vi gör oftast - även rent kommunikativt - som vi brukar även om det inte alltid är det bästa sättet. Ibland säger vi att saker och ting sitter i väggarna även om det självklart är inkorrekt. Det mesta sitter i vårt beteende, som dessutom alltför lätt smittar.

Yrkesrollen
Eriks sätt att komma åt detta är att påminna om att vi i yrket är satta att spela yrkesrollen, inte att i varje läge vara oss själva. Erik resonera kring begreppet "var dig själv!", som ju är det i särklass vanligaste rådet vi brukar ge varandra när vi ger feedback. Det är svårt att tolka "var dig själv" på något annat vis än: fortsätt som nu. Men vill vi hjälpa varandra att bli bättre på att bemöta är det vettigare att faktiskt tala om att "spela rollen". För att möjliggöra detta rollspel som är vårt yrkesliv måste det finnas utrymme för arenor och platser där man kan få kliva ur rollen och pusta ut lite. Eftersom det är svårt och ibland mycket tungt att inneha ämbetsmannarollen eftersom medborgarna inte alltid är vänliga och respektfulla.

Ett tränande klimat
För att lyckas leva upp till ämbetsmannarollen måste vi skapa ett klimat där vi kan och vill hjälpa varandra att bli så bra som möjligt att spela yrkesrollen. Därför brukar Erik också avsluta med ett litet block kring icke-sårande återkopplingsmetoder.

Några vanliga rubriker är:
- Det goda samtalet - om bemötande och närvaro
- Kroppsspråket ljuger
- Kommunikation - lättare sagt än gjort
- Retorik - konsten att övertyga
- Mötesledning i praktiken
- Praktisk presentationsteknik
- Storytelling - allt annat än sagor

Exempel storytelling och berättande
• Att tala till känslan
• Corporate Storytelling och vad företag har berättelser till
• Retorik och berättande
• Hur bygger man en berättelse?
• Hur framför man en berättelse?
• Nyttan med berättelser

Han är statsvetare med ett förflutet som ordförande i Röda Korsets ungdomsförbund. I utbildningsbagaget finns förutom retorik också fysik, matematik och ekonomisk historia. Han har också undervisat i retorik vid Uppsala Universitet och varit verksam som skådespelare.

Erik Mattsson arbetar också som moderator och mötesledare. Under åren har han lett en mängd möten från regeringsuppdrag, med ministrar i publiken, till workshops för ledningsgrupper och konferenser om kreativitet.

Erik arbetar alltid i dialog med publiken och brukar få högsta betyg i utvärderingarna. Några kommentarer han fått är: "World Class!", "Jag skrattade så att jag grät" och "Om jag bara fått höra detta för fyrtio år sedan hade livet blivit mycket lättare".

Pressbilder

Podcasts

Story telling

Erik Mattsson

Fotograf: Ola Kjelbye

Inspirerande processledare

Moderatorer som inspirerar

Underhållande facilitatorer

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2
$zopim(function() { });