Anna Almberg
Fotograf: Jonas Olson

Anna Almberg

Framgången finns hos medarbetarna!

Anna är en av Sveriges mest uppskattade inspiratörer och pedagoger inom intern kommunikation och medarbetarskap. Hon blandar humor och allvar och hennes fasta övertygelse är att när människor mår bra så gör organisationen också det.

Med utgångspunkt i betydelsen av intern kommunikation föreläser hon om flera grundläggande delar för att skapa engagerande arbetsplatser och starka relationer. Hur skapas ansvarstagande medarbetarskap? Hur uppstår vi-känsla i en grupp? Hur omsätter ni värdeord till handling? Hur lyckas ni med kommunikation i förändringar? Hur skapar ni en kreativ möteskultur? Kort och gott: betydelsen av kommunikation för att skapa succé och arbetsglädje.

Syftet med intern kommunikation är att skapa handlingskraft i mål, strategier, värdegrund, affärsidé och löfte. Det vill säga, action. Det är först när den stora skaran av medarbetare förstått vart ni är på väg och också är villiga att förflytta sig i den riktningen som kan bli resultat. Annas föreläsningar är fyllda av interaktivitet, insikter och inspiration. Hon är generös med sin kunskap och ger konkreta tips för att lyckas bättre.

I femton års tid har Anna inspirerat Sveriges största organisationer. Hon är ofta Keynotespeaker och arbetar med både offentlig och privat sektor. Hennes karriär började med att hon ansvarade för Systembolagets interna kommunikation. Idag är hon kursansvarig för intern kommunikation på Berghs School of Communication som flera år i rad vunnit pris för att vara världens bästa kommunikationsskola. Hon är också konstnär med ateljé utanför Stockholm. Kanske spiller hennes konstnärskap över på hennes roll som föreläsare, många uppskattar hennes målande språk, tillgängliga metaforer och förenklingar.

Några föreläsningar:

Framgångsrik intern kommunikation
Gör ingen som ni bestämt? Är det stora "avstånd" mellan grupper eller ledningsgruppen och medarbetarna? Har ni utmaningar med att få med er medarbetare i förändring? Troligen, om jag får gissa behöver ni utveckla den interna kommunikationen hos er. Föreläsningen ger ökade insikter kring betydelsen av intern kommunikation och verktyg för ett aktivt ledarskap och medarbetarskap.

Kommunikativt ledarskap
Kommunikation är den största delen i ett ledarskap. I din roll som ledare förväntas du kunna driva förändring, skapa mening och sammanhang, leda dialog och ge återkoppling. Vad av allt är egentligen viktigast att prioritera? Föreläsningen ger inspiration, insikt och möjlighet till självreflektion. Många tidigare deltagare vittnar också om hur lätt det varit att omsätta föreläsningens delar till konkret handling. Föreläsningen berör också vikten av att lyssna inåt på sig själv, för att sedan lyckas med kommunikationen med andra.

Lyckade möten och dialog
Den viktigaste interna kommunikationskanalen är lägerelden där människor möts i närvaro, ser varandra och lyssnar. Hur kommer det sig att vi tänder så få "lägereldar" i arbetslivet idag? Vi behöver träna på dialogen, det goda mötet och vi uppleva det fantastiska som kan inträffa när vi faktiskt ser och hör varandra. Föreläsningen ger inspiration och motivation till att utveckla en bättre möteskultur och möten som innehåller dialog snarare än monolog. Deltagaren får praktisk träning, argument och verktyg.

Förändringskommunikation
Förändring är det enda konstanta och en förutsättning för utveckling! Med andra ord, något alla organisationer håller på med hela tiden. Ändå misslyckas de allra flesta förändringar, kostnaderna skenar, tidsplanen hålls inte och människorna glöms bort. Med glimten i ögonen och djup kunskap ger Anna deltagarna inspiration, förståelse och möjlighet till igenkänning. Med utgångspunkt i våra förändringsreaktioner skapas insikt om hur en bra kommunikationsplanering kan te sig, som underlättar förändringsarbetet.

Värdegrund och bemötande
Ett framgångsrikt bemötande är inget påklistrat leende, det kommer inifrån, från engagerande medarbetare och värderingsstyrda företagskulturer. Bemötande är vad du säger, vad du gör och vad du utstrålar. Värdegrunden är kittet som gör att ni tillsammans har en gemensam plattform att stå på när det gäller hur ni beter er mot varandra på arbetsplatsen och mot er omvärld. Hur går ni egentligen tillväga för att omsätta en värdegrund från ord till handling. Den här föreläsningen innefattar en kreativ verktygslåda där ni också ges möjlighet att reflektera över hur ni kan implementera er värdegrund och utveckla ert bemötande.

Referenser:
Annas djupa erfarenhet och strategiska kunnande i alla frågor som rör intern kommunikation har verkligen bidragit i stora steg framåt för oss på Riksbyggen. - Birgitta von Schoultz, Chef kommunikation och marknad Riksbyggen.

Anna är full av kloka insikter som förmedlas tydligt och med äkta engagemang. Hon är fast övertygad om att det som är bäst för människan också är bäst för organisationen. - Johan Nordgren, Brand manager på Trafikförvaltningen (SL).

Pressbilder

Anna Almberg

Anna Almberg

Coach

Fotograf: Jenny Frejing

Ledarskap

Kommunikation & Bemötande

Kommunikation & Bemötande

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2