Anna Almberg
Fotograf: Jenny Frejing

Anna Almberg

Framgången finns hos medarbetarna!

Anna är en av Sveriges mest uppskattade inspiratörer och pedagoger inom intern kommunikation och medarbetarskap. Hon blandar humor och allvar och hennes fasta övertygelse är att när människor mår bra så gör organisationen också det.

Med utgångspunkt i betydelsen av intern kommunikation föreläser hon om flera grundläggande delar för att skapa engagerande arbetsplatser och starka relationer. Hur skapas ansvarstagande medarbetarskap? Hur uppstår vi-känsla i en grupp? Hur omsätter ni värdeord till handling? Hur lyckas ni med kommunikation i förändringar? Hur skapar ni en kreativ möteskultur? Kort och gott: betydelsen av kommunikation för att skapa succé och arbetsglädje.

Syftet med intern kommunikation är att skapa handlingskraft i mål, strategier, värdegrund, affärsidé och löfte. Det vill säga, action. Det är först när den stora skaran av medarbetare förstått vart ni är på väg och också är villiga att förflytta sig i den riktningen som kan bli resultat. Annas föreläsningar är fyllda av interaktivitet, insikter och inspiration. Hon är generös med sin kunskap och ger konkreta tips för att lyckas bättre.

I femton års tid har Anna inspirerat Sveriges största organisationer. Hon är ofta Keynotespeaker och arbetar med både offentlig och privat sektor. Hennes karriär började med att hon ansvarade för Systembolagets interna kommunikation. Idag är hon kursansvarig för intern kommunikation på Berghs School of Communication som flera år i rad vunnit pris för att vara världens bästa kommunikationsskola. Hon är också konstnär med ateljé utanför Stockholm. Kanske spiller hennes konstnärskap över på hennes roll som föreläsare, många uppskattar hennes målande språk, tillgängliga metaforer och förenklingar.

Några föreläsningar:

Framgångsrik intern kommunikation
Intern kommunikation är inte bara en förutsättning för framgång, det är själva grunden för den.
Fungerande intern kommunikation har positiva effekter på arbetsmiljö, trivsel, förtroende, kundnöjdhet och lönsamhet. Föreläsningen ger ökade insikter kring betydelsen av intern kommunikation och verktyg för ett mer kommunikativt ledarskap och medarbetarskap. Med pedagogisk skicklighet, stor portion humor och ett äkta engagemang blir det här en föreläsning som stannar kvar hos åhörarna.

Kommunikativt ledarskap
Vill du ta steget från att vara en vanlig chef till att bli en inspirerande ledare? Då är det kommunikation som gör skillnaden
Med stöd från forskning hjälper Anna chefer, ledningsgrupper och stödfunktioner att förbättra sin kommunikation. Det är kommunikation som gör en chef till en ledare. Ledarskapet är något du förtjänar genom de relationer du förmår att bygga till dina medarbetare. En kommunikativ ledare förväntas kunna driva förändring, skapa mening och sammanhang, leda dialog och ge återkoppling. Jobbar du i en stödfunktion är det ditt ansvar att stödja ledarna till en ökad kommunikativ förmåga. Föreläsningen ger inspiration, insikt och möjlighet till självreflektion. Många tidigare deltagare vittnar också om hur lätt det varit att omsätta föreläsningens delar till konkret handling.

Stärk Vi-känslan - Gör varandra bra
Vi-känsla är inte bara en känsla, det är en kraft som driver lag, grupper och organisationer framåt.
Med lekfullhet, allvar och pedagogisk skicklighet får Anna grupper att komma samman och lära känna varandra på nya sätt och som ger ny energi. Det här är ett upplägg av både föreläsning, övning, verktyg och inspiration som stärker vi-känslan, riktningen och framåtrörelse.

Förändringskommunikation
Förändring är oupplösligt kopplad till kommunikation - det är omöjligt att driva en förändring utan att kommunicera den.
Vill du se verkliga resultat från dina förändringsinsatser? Då behöver du förstå hur viktig kommunikationen är för att lyckas. Det är först när människorna som ska förändra sig vill göra det som det blir resultat. En av de vanligaste orsakerna till att förändringar misslyckas är en övertro till människans vilja att förändra sig ihop med bristande kommunikation. Med glimten i ögonen och djup kunskap ger Anna deltagarna inspiration, förståelse och möjlighet till igenkänning. Med utgångspunkt i våra förändringsreaktioner skapas insikt om hur en bra kommunikationsplanering kan te sig, som underlättar förändringsarbetet.

Värdegrund - Från ord till handling
För att förankra värdegrunden måste vi först förstå, sedan agera
Värdegrunder spelar en central roll i alla framgångsrika organisationer och projekt. Men hur tar vi steget från ord till handling? Hur ser vi till att våra värderingar inte bara blir fina formuleringar på papper, utan faktiskt genomsyrar vårt arbete? I föreläsningen ’Värdegrund från ord till handling’ utforskar vi dessa frågor och ger dig konkreta verktyg för att göra just detta.

Referenser:
Annas djupa erfarenhet och strategiska kunnande i alla frågor som rör intern kommunikation har verkligen bidragit i stora steg framåt för oss på Riksbyggen. - Birgitta von Schoultz, Chef kommunikation och marknad Riksbyggen.

Anna är full av kloka insikter som förmedlas tydligt och med äkta engagemang. Hon är fast övertygad om att det som är bäst för människan också är bäst för organisationen. - Johan Nordgren, Brand manager på Trafikförvaltningen (SL).

Pressbilder

Anna Almberg

Anna Almberg

Coach & kommunikationskonsult

Fotograf: Jonas Olson

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2