Jan Rasmuson

Jan Rasmuson

Psykologutbildad coach och föreläsare

Jan Rasmuson talar om hur väldigt svårt det är att vara en god chef, något få människor förstår. Han talar även om medarbetarskap, teambuilding, mål och motivationsfaktorer, etik och moral, affärsmannaskap och om vikten av att kunna tala klarspråk.

Jan Rasmuson är psykologutbildad konsult och coach. Han har arbetat i flera år med ledarutbildning för chefer och nyckelpersoner för Sveriges storföretag samt för ett antal småföretag och en mängd stora och små organisationer. Jan har också ansvarat för utbildning i ledar- och medarbetarskap i ett antal länder, t ex USA, Kina, Singapore, Tyskland och Storbritannien. Han var också före detta VD för Sällma-Gruppen, och föreläsare inom kommunikation, affärsutveckling och ledarskap. Inom dessa områden arbetar Jan oftast med ämnen som ledarskap och teambuilding, etik och moral, affärsmannaskap, förändringsarbete och hur man talar klarspråk.

Få människor inser hur väldigt svårt det är att vara en verklig, äkta ledare. Det är svårt att driva en organisation på ett bra sätt. Det är svårt att tillhöra en ledningsgrupp. Det är svårt att vara den som andra ser upp till. Och för att bli en bra ledare behöver man utbildning och stöd. Men ledarskap är inte alltid samma sak som chefskap. Ett tydligt exempel är det ledarskap varje förälder måste uppvisa. Ett annat är att man som säljare också måste ta ledarrollen i säljprocessen osv.

Jan arbetar mycket med förändringsprocesser i organisationer. Det kan gälla grupprelationer, motivation, företagskulturer, kommunikation, försäljning, kundvård, ledarskap eller individuella utvecklingsplaner. I arbetet med dessa processer hjälper Jan till hela vägen - från vision till effektiv implementering. Jan pratar gärna om grupp- respektive individutveckling. Hur får man ett team att fungera bra? Vad är målet? Vad hindrar oss från att nå vårt uppsatta mål? Hur kan jag hjälpa gruppen och hur hjälper gruppen mig? Hur kan jag ändra mitt tillstånd när det bär emot?

Jan Rasmuson jobbar även med coachning av medarbetare och är speciellt insatt i hur man tar tillvara på unika individer och hur man utvecklar det visionära och kreativa tänkandet i organisationen. Att våga utmana lågkonjunktur och inse att man inte kan ta "time-out" och vänta på uppgången. Att våga växa och gå utanför sin komfortzon även i svåra tider.

På scen är Jan Rasmuson en mycket engagerande och entusiasmerande föreläsare som sprudlar av energi. Pedagogiken bygger på ett högt tempo, humor och tydliga metaforer där åhöraren känner igen sig och framförallt sin egen arbetssituation. Föreläsningarna fungerar som en vitamininjektion för åhörarna.

Pressbilder

Jan Rasmuson

Jan Rasmuson

Utbildare med en företagsledarhistoria

Företagsledare som föreläser

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2