Anna Rosengren

Mångfald och ledarskap

Anna Rosengren är konsult och teolog med särskild inriktning på etik, ledarskap och mångfaldsfrågor. Hon brinner för att stärka individers och företags möjlighet att i glädje leva enligt sina värderingar.

Anna har under många år även arbetat som präst med särskild inriktning mot arbetslivet och har många års bred och djup erfarenhet av processledning, ledarskaps- och mångfaldsfrågor i arbetslivet, liksom av personlig utveckling, stresshantering, meditation och coaching. Under åren har Anna arbetat med både stora och små organisationer i näringslivet såväl som med kommuner, landsting, länsstyrelser, trossamfund, intresseorganisationer och föreningar.

Exempel på inspirerande föreläsningar/interaktiv processutbildning med Anna:

* Hur olika får man vara? Om mångfald och/eller gemensam värdegrund
* Härskartekniker och främjartekniker, - om hur man vänder motvind till medvind
* Förtroendefullt samarbete
* Konflikthantering
* Mångfald och ledarskap, - fördjupad självkännedom och förståelse av andra.
* Mångfaldsanpassad kompetensbaserad rekrytering, - rätt person på rätt plats är en guldgruva för ditt företag. Fel person är dyrt.
* Hållbar utveckling och samhällsansvar, CSR/SR

Anna beskrivs som föreläsare och utbildare som engagerande, inspirerande, kompetent och fördjupande med en lättsam humor.

Liknande profiler

Föreläsare med som lämnar publiken extra klok

Medarbetare & Team

Personlig utveckling