Emma Ihre

Emma Ihre

Hållbarhetschefen från finansdepartementet

Emma Ihre håller inspirerande och insiktsfulla föreläsningar om hur man bedriver förändringsarbete mot hållbart företagande genom tydlig målsättning och uppföljning.

Emma Ihre är Mannheimer Swartlings första Hållbarhetschef. Där ansvarar hon bland annat ansvarar för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet i organisationen samt för att integrera hållbarhetsfrågor i rådgivningen till Mannheimer Swartlings klienter.

Emma Ihre har tidigare arbetat med hållbart företagande på Finansdepartementet och var då ansvarig för att alla statens bolag agerar mer långsiktigt hållbart och ansvarsfullt. Hon har lång erfarenhet av miljö-, social- och ägarstyrningsfrågor. Innan Finansdepartementet har Emma Ihre haft befattningen som chef för Corporate Engagement på Ethix SRI Advisors, där hon rådgav kapitalägare och kapitalförvaltare om hur de kan integrera miljömässiga, sociala och ägarstyrningsfrågor i investeringsprocessen. Hon har också varit rådgivare till Amnesty Business Group. Emma Ihre började sin karriär med arbete inom finansiell analys och värdepappershandel, där hon också kom in på att utveckla etiska och hållbara investeringar. Hon har examen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Pressbilder

Emma Ihre

Emma Ihre

Underhållande moderatorer

Underhållande föreläsare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2