Hem > Personligheter > Emma Ihre

Emma Ihre

Hållbarhetschefen från finansdepartementet

Emma Ihre håller inspirerande och insiktsfulla föreläsningar om hur man bedriver förändringsarbete mot hållbart företagande genom tydlig målsättning och uppföljning.

Emma Ihre är Mannheimer Swartlings första Hållbarhetschef. Där ansvarar hon bland annat ansvarar för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet i organisationen samt för att integrera hållbarhetsfrågor i rådgivningen till Mannheimer Swartlings klienter.

Emma Ihre har tidigare arbetat med hållbart företagande på Finansdepartementet och var då ansvarig för att alla statens bolag agerar mer långsiktigt hållbart och ansvarsfullt. Hon har lång erfarenhet av miljö-, social- och ägarstyrningsfrågor. Innan Finansdepartementet har Emma Ihre haft befattningen som chef för Corporate Engagement på Ethix SRI Advisors, där hon rådgav kapitalägare och kapitalförvaltare om hur de kan integrera miljömässiga, sociala och ägarstyrningsfrågor i investeringsprocessen. Hon har också varit rådgivare till Amnesty Business Group. Emma Ihre började sin karriär med arbete inom finansiell analys och värdepappershandel, där hon också kom in på att utveckla etiska och hållbara investeringar. Hon har examen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta