Bengt Frithiofsson

Sveriges mat- & vinkonnässör nummer 1

Bengt har under åren blivit hela svenska folkets vinrådgivare i TV4 och känns bland annat igen från succéserien "Välkommen i Vingården".

Bengt Frithiofsson är en av Sveriges mest älskade och välkända vinjournalister. Få svenskar kan ha missat hans passionerade förhållande till mat och vin. Hans väluttryckta kärlek till de allehanda drycker har blivit hans signum liksom hans särpräglade dialekt.

Under 20 år var Bengt profilskribent inom gastronomi på Svenska Dagbladet. Även om vinvärlden är Bengts hemmaplan så har han har också en gedigen och mycket underhållande erfarenhet av det mesta som sätter guldkant på tillvaron. Hans mission är att hjälpa till och vidga det gastronomiska perspektivet och bredda smakhorisonten. Bengts föreläsningar kan även med fördel kopplas ihop med en provning.

Personlig utveckling

Utbildare

Internationella utbildare