Hem > Personligheter > Mats Klingvall

Mats Klingvall

Hur man arbetar med prognoser och analyser

Analyser och prognoser görs i en mängd olika sammanhang och det kan därför vara en god idé att ta del av vad man bör tänka på för att förbättra deras träffsäkerhet.

Den här föreläsningen vänder sig till alla som på något sätt är inblandade i någon form av prognosarbete eller analys, och som vill lära sig hur man skall arbeta och vilka prognosmetoder som kan användas för att öka kvaliteten i prognoserna och analysen. Det kan gälla vid fastställande och uppföljning av budget, konjunkturprognoser, i samband omvärldsanalyser eller vid prognoser för säljvolymer. Prognosen är framförallt ett beslutsunderlag som ligger till grund för många viktiga beslut och strategiska vägval. En bra prognos kompletterad med goda uppföljningsrutiner leder till bättre framförhållning och smartare beslut. Med en bra prognos ökar sannolikheten för att åtgärder kan vidtas och beslut fattas i tidigare skeden vilket ökar handlingsfriheten och stärker konkurrenskraften. Därför är det viktigt att ställa krav på prognosarbetet så att kvaliteten i prognoserna ökar och rätt prognosinformation når fram till beslutsfattarna.

Ett sätt att förbättra kvaliteten i prognoserna är att kontinuerligt arbeta efter en mall som i föreläsningen kallas för prognosarbetets olika faser. I den förberedande fasen analyseras organisationens förutsättningar att göra bra prognoser med avseende på t.ex. syfte, precisionskrav, beräkningsmodell, data, verktyg, kompetens, prognosmetod, periodisering, rapportering, dialog, implementering, incitament och beslutsamhet. I den genomförande fasen fastställs och rapporteras prognosen enligt vissa metoder, kriterier och rapporteringsrutiner. I uppföljningsfasen utvärderas prognosmodeller och information till beslutsfattarna. I föreläsningen ges exempel på olika grafiska och s.k. kausala prognos- och uppföljningsmetoder, och hur de grafiska metoderna praktiskt kan tillämpas vid prognos och uppföljning i Excel. Föreläsningens innehåll anpassas efter åhörarnas kompetens, önskemål och intresse

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta