Christian Johansson

Christian Johansson

Psykisk ohälsa & förändringsarbete

Christian Johansson är mycket uppskattad som föreläsare inom områden som psykossjukdomar, bemötande, behandling och uppföljning.

Christian Johansson är legitimerad psykiatriker med lång och bred erfarenhet av personer med psykiska funktionsnedsättningar. Under flera år arbetade han som ST-läkare inom psykiatri på S:t Görans sjukhus, bland annat inom områdena beroende, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård och neurologi. Christian har även arbetat som specialistläkare/överläkare på Liljeholmens psykiatriska öppenvårdsmottagning samt kursamanuens på läkarprogrammet, Karolinska Institutet, moment psykiatri.

Christian föreläser om psykiska diagnoser, behandling och uppföljning av psykiatrisk sjuklighet. samt inom specialistområdet affektiva sjukdomar (depression och bipolär sjukdom). Han arbetar även med föreläsningar och processarbete i verksamhetsrelaterade sammanhang ofta i samarbete med psykolog Linda Nilsson. Det kan gälla förändringsarbete, samverkan, ledarskap och bemötande i olika former, exempelvis i professionella sammanhang inom vården, i myndighetsarbete, i skola och omsorg och i individens vardagsmiljö. Vid förändrings- och utvecklingsarbete inom företag och myndigheter utgår Christian från organizational behavior management, OBM, som har samma inlärningsteoretiska grund som KBT.

För de olika uppdragen som Christian genomför anpassas uppläggen efter sammanhang och målgrupp där deltagarna ses som aktiva parter i att skapa meningsfull och effektiv utbildning.

Grupprocesser baseras på erfarenheter från åhörarnas vardag och utifrån material som tagits fram för uppdraget. Tänkbara infallsvinklar kan vara möjligheter och svårigheter i utredning, diagnostik och behandling samt ändamålsenliga respektive dysfunktionella bemötanden av personer i olika sammanhang på arbetsplatser. Det kan gälla bemötande mellan lärare och elever, behandlare och patienter, men även naturligtvis mellan kollegor eller ledning och medarbetare. En annan viktig aspekt är bemötandet mellan barn och föräldrar.

Vid utvecklings- och förändringsarbete inom verksamheter arbetar Christian med kartläggning, prioritering, genomförande och uppföljning utifrån principerna för OBM.

Pressbilder

Christian Johansson

Christian Johansson

Psykiatriker

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2