Staffan Ehde
Fotograf: Gesina Sundström

Staffan Ehde

Inspirera, locka till insikter och skratt

Staffan Ehde är en flerfaldigt prisbelönad filmproducent och mycket uppskattad föreläsare som både inspirerar, engagerar och ger nya infallsvinklar.

Staffans föreläsningar genomförs i högt tempo med många aha-upplevelser. Syftet är att såväl inspirera som roa och skapa nya uttryck. Just "syftet" är någonting Staffan återkommer till i sina föreläsningar. Staffan använder många konkreta exempel hämtade från sina erfarenheter av att producera film och sitt mångåriga arbete med innovationsprocesser samt de erfarenheter av rädsla han fått efter att ha seglat i tre år på de stora oceanerna. Numera arbetar Staffan som Creative Director på ett teknikföretag, där ser han hur det operativa träsket utmanar nytänkandet.

En filmproduktion är en kreativ process som leder till en färdig produkt, en "kundupplevelse". Den sker dessutom med en given budget och en bestämd tidsram. Hur går det till? En högt uppsatt ledningsperson på ett industriföretag ville pröva metoden och tillsammans med Staffan översatte de disciplinerna från film till verksamhetsutveckling. (Om detta kan man läsa i boken "Chokladfontänen" eller boken "Innovera eller dö")

Staffan tar med åhörarna på en resa där man får lära sig:

  • Lateralt tänkande
  • Empati som drivkraft för innovation
  • Hur man tänker innanför en ny box (utanför är det vakuum)
  • Hur både ledning och övriga medarbetare kan värdera sina idéer i relation till syftet
  • Hur rädsla kan hindra oss från att pröva det nya

När föreläsningen är riktad till ledningspersoner ingår hur man styr kreativa processer.

Föreläsningens syfte är att inspirera, locka till insikter och skratt och lämna några verktyg som alla kan använda i sitt dagliga arbete. Staffan anpassar sin föreläsningar efter målgruppen, men har vissa inriktningar han brukar ha som utgångspunkt. Föreläsningen Mod att förändra kan vara en start på en ny dialog och skapa nyfikenhet om hur vi är programmerade och hur vi kan utgå från denna programmering för lyckade förändringsprocesser.

Då Staffan är utbildad i USA och arbetar med flera amerikanska bolag är engelska inget problem, där det krävs. Föreläsningens längd är ca 60 minuter (interaktion med åhörarna pågår hela tiden) En workshop kan pågå i ca 3-4 timmar – då arbetar alla aktivt med en lateral process som är kopplad till verksamheten.

Staffan föreläser även inom storytelling. Med 30 års erfarenhet av film och upplevelseproduktion kan Staffan inspirera och lämna ut verktyg som sätter historian i sitt rätta sammanhang i en verksamhet. Bra historier kan skapa rätt kultur och fokus, dåliga historier bevarar myter och undergräver förändringsförmågan.

Pressbilder

Artiklar

Staffan Ehde

Staffan Ehde

Filmproducent

Fotograf: Sauman Ng Agerberg

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2