Hem > Personligheter > Fredrik Fleetwood

Fredrik Fleetwood

Bygger företagskulturer - Kommunikation och ledarskap

Företagskulturen i ett företag är det som förklarar varför vissa organisationer lyckas bättre än andra i ett längre perspektiv. Man säger att det sitter i väggarna. Men vad är det som sitter där?

Fredrik Fleetwood är specialist på hur man i vid bemärkelse bygger företagskulturer. I hans akademiska utbildningsbagage finns studier i såväl teknik som ekonomi och juridik. Han är dessutom utbildad organisationskonsult, han har varit VD för ett IT-företag under den stora krisen och han har en mångårig ledarerfarenhet från stora och mindre företag, bl.a. bank. Fredrik talar om ledarskap och kommunikation, om företagskultur The Toyota Way, om konflikthantering och oenighetshantering, grupputveckling och gruppdynamik och om personlighetsstilar och kreativitet.

Företagskulturen är en av de viktigaste förklaringsfaktorerna till varför vissa organisationer lyckas väl i ett långsiktigt perspektiv. Alltså "mjuka faktorer" som motivation, samarbete, tankestil och förmågan till målinriktad kommunikation, vilka alla bidrar till att nå ökad lönsamhet, trivsel och hälsa. Men Fredrik menar att det är med företagskulturer som med lukten i ett stall – efter ett tag blir man inte längre lika medveten om den. Det krävs ett medvetet arbete för att utveckla och vidmakthålla en företagskultur – alternativet är att det blir slumpen som bestämmer utvecklingen.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta