Hem > Personligheter > Pernilla Petrelius Karlberg

Pernilla Petrelius Karlberg

Pernilla Petrelius Karlberg

Pernilla Petrelius Karlberg

Makten, medierna och samhället

Pernilla är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och författare till böckerna VD under press och Den medialiserade direktören.

Pernilla Petrelius Karlberg är författare, coach och forskare på Handelshögskolan i Stockholm och har mångårig erfarenhet av att analysera och utveckla företags verksamheter i en alltmer medialiserad värld. Pernilla har sin bakgrund i mediebranshcen, där hon jobbat med allt från digital utveckling till dokusåpor.

Världen blir allt mindre och genomskinligare. Händelser på avlägsna platser går att följa i realtid och nyheter sprider sig över världen inom loppet av minuter. Samtidigt finns också en ökad transparens, inget företag eller organisation kan idag verka i det tysta utan att förhålla sig till medierna och samhället i stort. Detta ställer nya krav på ledarskap och kommunikativ förmåga.

Med sin blandning av branscherfarenhet och forskning har Pernilla en unik inblick i de mekanismer som styr förhållandet mellan makten, medierna och samhället. Pernilla föreläser kring ämnen som medialisering, ledning och transparens. Den ökade mediala exponeringen av chefer ställer nya krav på ledarskap, vi har idag förväntningar och normer för hur en ledare ska bete sig, oavsett om man är kritiserad eller hyllad. Det finns också en påtaglig strävan efter öppenhet och transparens som ett sätt att öka förtroendet med viktiga intressentgrupper. Samtidigt lever vi i ett utpräglat medialiserat samhälle där alla arbetar med sin egen framställning. Hur påverkas företag av denna utveckling där allting skall kunna mätas, utvärderas och jämföras? Vad innebär detta för ledning och styrning av företag och organisationer? Och när ska man ifrågasätta transparenssträvan?

Pernilla är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och författare till böckerna "VD under press" och "Den medialiserade direktören". Hon undervisar bland annat på Stockholms Universitet, Poppius Journalistskola och Handelshögskolans

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta