Fotograf: Anna Järphammar

Nurit Nobel

Beteendedesign och nudging – så skapar du framgångsrik beteendeförändring

Nurit är expert inom beteendedesign – en process för design av produkter och tjänster som bygger på insikter från psykologi och beteendevetenskap för att skapa lösningar som leder till beteendeförändring hos användare och kunder.

Tycker du att din målgrupps beteende stundtals är irrationellt och svårt att förutspå eller kontrollera? Du är inte ensam. Ny ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning har på senare år tydligt visat att vi människor påverkas av irrelevanta faktorer som hur olika alternativ framställs och vad personer i vår omgivning väljer. Dessa insikter tillhör forskningsområdet beteendeekonomi, vilket Nurit är expert på.

Hennes 10-åriga erfarenhet som marknadschef och strategikonsult i stora svenska och internationella bolag kopplad med hennes masterexamen i socialpsykologi, fick Nurit att vilja överbygga klyftan mellan forskning och praktiska tillämpningar. Hon applicerar insikter från beteendevetenskap för att skapa affärs- och samhällsnytta samt har jobbat bland annat med stora privata och offentliga aktörer såsom ICA, Naturvårdsverket, Cancerfonden och Sweco. Hon arbetar både med korta inspirationsföreläsningar och längre konsultarbeten.

Beteendedesign bygger på ett verktyg som kallas för "nudging", en metod som tar de senaste insikterna från vetenskapliga studier i beteendeekonomi och omsätter dem till praktiska verktyg för effektivare styrning och mer förutsägbart beteende hos målgruppen. Det kan exempelvis handla om att få individer att spara mer pengar, cykla till jobbet eller källsortera.

Nurit har jobbat med beteendedesign och nudging inom flera områden, till exempel finansbranschen, dagligvaruhandel, ideella organisationer och hållbarhet. Hon har föreläst om nudging och relaterade ämne på universitet, företag och stora internationella konferenser.

Pressbilder

Nurit Nobel

Beteendedesignsexpert

Processledare med tung ämnesexpertis

Föreläsare med ämnesexpertis

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2