Catharina Segerbank

Präst och författare - Tröst i sorgen och livets slutskede

Under Lutherjubileumsåret 2017 gestaltar Catharina Segerbank, Katharina von Bora (gift med Martin Luther) i en föreläsning om kärlek, teologi och kvinnlig självständighet på 1500-talet.

Catharina Segerbank talar om livets växlingar. Om glädje och om sorg, men framför allt om att man bör hejda sig en smula och låta livet komma ikapp en.

Catharina Segerbank är teologie doktor, präst och författare. Hon har över trettio års erfarenhet som präst i Svenska kyrkan, och har en bred erfarenhet av ekumenik och religiös dialog. Hon var ett antal år anställd som Direktor för ekumenik vid Sveriges kristna Råd. Hennes ämnen som föreläsare handlar om inspiration, tröst i sorgen, vård i livets slutskede, barn och sorg samt om kulturhistoria och religionsmöten.

Hejda dig ett ögonblick i flykten. Låt livet hinna ikapp dig. Livet är ett både och för oss alla. Sorgen och glädjen går hand i hand. Livet handlar om sprudlande glädje men också om stunder av djupaste smärta. Vi får alla uppleva att livet går upp och ned. Hur ska vi hitta vägar ut ur det svåra? Var finns kraften? Catharina Segerbank vill hjälpa Dig som lyssnar, att våga ta vara på livet och se framåt! Hon får åhörarna att reflektera kring existentiella frågor och hitta nya vägar och hon inspirerar till eftertanke och till vardagsglädje!

Pressbilder

Marknadsföring

Moderatorer som inspirerar

Ekonomi