Hem > Personligheter > Emma Troedsson

Emma Troedsson

Att sälja blir allt viktigare - Men då måste säljskräcken botas

Emma Troedsson tacklar den olust många känner inför kravet att sälja sig själv i olika sammanhang. Trots att detta blir allt viktigare. Hon hjälper deltagarna att hitta sin egen säljstil.

Emma Troedsson arbetar med inställning och attityd till försäljning. Många företag upplever att de behöver bli bättre på att sälja och ha en bättre säljkultur. Ändå vittnar många om hur svårt det är att skapa en mer säljande kultur. Emma fokuserar på attityden och inställningen hos individen. Det är först när attityden är gynnsam som det finns förutsättningar och grogrund för en mer säljande kultur.

Hör du andra eller dig själv säga följande?
- "Jag är ingen säljare."
- " 90% av vår omsättning står en kund för."
- " En eller två personer på vårt företag står i princip för all försäljning."
- "Vi vet att vi är sårbara och behöver växa men vi vet inte hur."

Det kan innebära att ert företag behöver arbeta med inställningen till försäljning. Jag har mött många bolag som har många ursäkter för att inte arbeta med försäljning på ett målinriktat och medvetet sätt.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta