Hem > Personligheter > Håkan Nordkvist

Håkan Nordkvist

Hållbar innovation som stärker konkurrenskraften

Håkan Nordkvist är chef på Ikeas avdelning för hållbar innovation. Där ansvarar han för hur man ska tillverka, sälja och distribuera heminredningsartiklar i framtiden.

Håkan Nordkvist vill främja en företagskultur som tillåter människor att ta risker och agera utanför ramarna även om det innebär att de ibland kommer att misslyckas. Han vill att lusten att lyckas ska vara större än rädslan att misslyckas. Enligt Håkan måste det vara okej att misslyckas så länge man lär sig något av det. Utan den attityden riskerar man låsa in sina medarbetare i boxar där man bara jobbar enligt säkra processer.

– Innovationsarbete händer hela tiden när människor tillåts vara kreativa. När vi jobbar mer strukturerat med innovation organiserar vi det i projekt som oftast löper vid sidan av den dagliga verksamheten. Eftersom innovationerna oftast är lite okonventionella lösningar testar vi den först i mindre skala, till exempel i ett enskilt varuhus, för att verifiera och validera lösningen innan vi rullar ut den till alla varuhus, säger Håkan

Håkan Nordkvist har, efter 20 år med ett antal höga chefstjänster inom IKEA-koncernen, en djup och lång erfarenhet av en innovativ företagskultur. Hans arbete som handlar om att skapa en innovationskultur och att driva innovationsprojekt. Syftet är att införa ny teknik, nya innovativa lösningar och skapa nya affärsmöjligheter. I vissa fall handlar dessa om att använda ICT-teknik på nya innovationskraftiga sätt som förstärker konkurrenskraften och kundernas upplevelse.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta