Daniel Akenine

Daniel Akenine

Ny teknologi förändrar alla - Internetgenerationen är nya kunder

Daniel Akenine menar att företag som inte anpassar sig till Internet och dess möjligheter riskerar att slås ut. Frågan blir då: Hur ser framtiden ut? Kommer det nya teknologiska genombrott som förändrar allt?

Daniel Akenine är ordförande för Sveriges IT-arkitekter som han var med och grundade 2007 och varit ledande i att definiera och forma rollen som IT-arkitekt i Sverige. Han har varit ledamot i regeringens samordningsråd för säkerhet och integritet i smarta elnät samt i ISO:s internationella expertkommitté för molnstandarder. Daniel Akenine blev 2008 utvald av Computer Sweden till en av "Sveriges tio skarpaste utvecklare / IT-arkitekter" och samma år utsedd till nationell teknik och säkerhetschef för Microsoft.

Daniel är debattör och föreläsare främst inom ämnet IT och personlig integritet och publicerade 2014 en debattartikel i SvD där han föreslår en ny typ av regelverk för hantering av vår personliga information.

Efter att ha skrivit främst fackböcker debuterade Daniel Akenine 2014 med den skönlitterära boken 11 gram sanning. Romanen handlar om hur en man, vid namn Simian, med hjälp av Big Data, psykologi och matematik lyckas manipulera vår värld mot en förutbestämd framtid. Rättigheterna till boken såldes till USA innan den blev publicerad och Akenine blev utsedd av Aftonbladet som en av tre debutanter att inte missa under 2014.

Informationsteknologi har omformat samhället vi lever i ifrån grunden. Med ny teknologi har vi alla förändrats - i attityder, hur vi arbetar och hur vi beter oss i nya sociala gemenskaper. Dagens Internetgeneration kräver en direkt feedback från de företag de arbetar och köper tjänster ifrån. De företag som inte lyckas anpassa sig till ny teknologi slås ut och som ett resultat är idag medellivslängden för företag kortare än någonsin tidigare.

Samtidigt som ny teknologi stimulerar snabba förändrade beteenden hos individer har vi sett IT skapa de mest effektiva och snabba organisationer världen någonsin skådat samt en sann global marknad. Men kan vi gå ännu längre? Vad ser vi framåt? Kan IT fortsätta förändra världen? Finns det olika typer av IT? Genom sitt arbete som arkitekten bakom flera av Sveriges IT system, som IT chef inom svensk sjukvård, ordförande för IASA och som teknikchef och säkerhetschef på Microsoft har Daniel Akenine en unik inblick inom svensk och internationell IT att dela med sig.

Pressbilder

Daniel Akenine

Daniel Akenine

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2