Bengt Ottervik

Chef och ledare att hyra - Hur kulturskillnader påverkar jobb

Bengt Ottervik har en omfattande erfarenhet från ledande positioner i flera olika företag. Han har även stor erfarenhet av arbete i olika delar av Asien och vet av egen erfarenhet hur kulturskillnader påverkar ens arbete och hur man kan anpassa sig.

Med en Internationell Ekonomexamen och chefs- och managementerfarenheter från IKEA, Swedish Match och Skåne-Gripen har Bengt Ottervik sedan 1991 arbetat som inhyrd chef, projektledare och rådgivare för ett stort antal företag i Europa, USA och Asien. De senaste tio åren har han etablerat verksamheter och satt upp försäljningsorganisationer i Syd- och Ostasien.

Med de praktiska erfarenheterna som utgångspunkt ger han idag föreläsningar och seminarier för att fler skall kunna förstå de grundläggande skillnader som finns mellan våra kulturer och hur man effektivt kommunicerar i Asien. Bengt Ottervik erbjuder både kortare föredrag för större eller mindre grupper och längre, mer omfattande, seminarier skräddarsydda för Dig eller Ditt företags behov. Ni får en bakgrund till hur människor tänker i Asien och varför det är så svårt att förstå och göra sig riktigt förstådd där. Ett halvdagsseminarium lägger till en fokuserad och praktisk introduktion till Kina, Indien eller Japan.

Dessa presentationer vänder sig till hela företaget för att allmänt ge större förståelse för den nya värld som vi sedan ett årtionde lever i och de nya krav som ställs. Därutöver är det särskilt tre grupper som har nytta av ökad kunskap om Asien och asiater, oavsett om det handlar om att förbereda en expansion i Asien eller skapa bättre relationer med t ex ett dotterbolag, samarbetspartners eller leverantörer; de som är i direktkontakt med Kina, Indien, Japan eller Sydostasien såsom projektgrupper, kontaktpersoner och inköpare eller säljare på olika nivåer. Föreläsningarna och seminarierna är underhållande och tankestimulerande, håller högt tempo och har fokus på det praktiska för att ge den insikt och kunskapsförsprång som gör skillnad i de fortsatta kontakterna med Asien.

Digitalisering

Underhållande utbildare

Matlagning och Provningar