Annika Banfield

Relationsinriktad coach - Inspiration och livskunskap

Annika Banfield kommer ursprungligen från Flygvapnet där hon jobbade som instruktör. Nu arbetar hon som konsult med ledarskapsfrågor, kris- och konflikthantering och hur man kan hålla många bollar i luften utan att tappa dem.

Annika Banfield arbetar sedan snart två decennier som konsult, utbildare, föreläsare, samtalscoach och författare med relationsinriktade ämnen för företag inom näringslivet. Hon har en bakgrund som instruktör inom Flygvapnet, Räddningstjänsten och som kursledare på officershögskolor, där hon arbetat med ledarskapsfrågor och krishantering. Ämnena för hennes föreläsningar rör sig naturligt nog kring ledarskapet och hur man får team att fungera. Hon talar om kommunikation, krishantering och konflikthantering, men även om inspiration, livskunskap och personlig utveckling.

På en arbetsplats är det viktigt att få relationer att fungera, menar Annika Banfield, trots att alla människor är unika med unika behov, förväntningar och egenskaper. Anställda förväntas att prestera sitt bästa, ofta under en stor arbetsbelastning, och ibland med många bollar i luften. När vi känner oss värdefulla presterar vi bäst, vi känner oss trygga och bekräftade och vågar ha tillit till andra. Under sådana förutsättningar blir det också "högt i tak". Studier har också visat att ju större personlig mognad gruppmedlemmarna har, ju lättare är det att få arbetet att fungera.

Omvärld

Friskvård & Träning

Aktivitetsledare