Christophe Galfard

Alltings början, livets mening och mänsklighetens framtid

Svensk-franske Christophe Galfard har disputerat i teoretisk fysik vid universitetet i Cambridge, där han åren 2000- 2006 studerade svarta hål och universums uppkomst under Stephen Hawking.

I sin aktuella bok Universum i din hand tar Christophe Galfard med läsaren på en fantasieggande resa till ytan på vår döende sol, vi blir krympta till en atoms storlek och fastnar i avlägsna svarta hål. Under resans gång ges nya insikter om den vetenskap som just nu är på väg att förändra vår kunskap om universum för alltid – fysiken.

Galfard utforskar de riktigt stora frågorna – alltings början, livets mening och mänsklighetens framtid – utan att använda vare sig grafer eller ekvationer. Galfard debuterade som författare 2007 med barnboken George's Secret Key to the Universe som han skrev tillsammans med Stephen Hawking och hans dotter Lucy. Boken har översatts till mer än 45 språk.

Underhållande facilitatorer

Personlig utveckling

Underhållande utbildare