Hem > Personligheter > Anders Gustavsson

Anders Gustavsson

Stresshantering och team

Anders Gustavsson håller föredrag för att inspirera, glädja, informera och utbilda. Hans grundutbildning är inom teknik och naturvetenskap med specialistkompetens inom kemi. Den är kompletterad med ett antal utbildningar.

Hans föreläsningar väcker intresse, lust till lärande och ifrågasättande. Dessutom får åhörarna konkreta förslag på hur de kan komma vidare i sin utveckling. Anders får god användning av sin positiva livssyn och entusiasm i rollen som föreläsare. Med glimten i ögat utmanar han gärna sina åhörare på ett humoristiskt sätt. Genom att han kan förenkla och förklara, det till synes komplicerade, får han lätt åhörarna med sig.

Stresshantering – En balanserad livssituation
Föredragen om stresshantering berör delar av följande områden: vad är stress; varför blir vi stressade; påverkan på kropp och själ; stresstest; rehabilitering och förebyggande åtgärder. Syftet med föredragen är att ge deltagarna kunskaper och insikter så att de kan förhindra utbrändhet hos sig själva och hos personer i sin omgivning.

Bygga team – Från arbetsgrupp till ett lag med samspelta individer
De två övergripande områdena att beakta, när man skall bygga ett team, är den enskilda personen och gruppen som helhet. Föredragen fokuserar på några av följande delområden. Delområdena som berör personen är personlighetstyp och kompetens. Delområden som berör gruppen är: vad är ett team; betydelsen av den sociala dimensionen; kommunikation; hur man bygger ett team; att fungera som ett team (FIRO-modellen) och processer för teamets vidareutveckling. Målet för detta föredrag är att ge deltagarna kunskaper och insikter så att de kan bli delaktiga i processen att bygga ett team.

Med hjälp av föredragen kan ni utveckla medarbetarna, ledarskapet och organisationen. Därigenom uppnår ni följande positiva effekter:
• Större vinst genom ökade intäkter och/eller minskade kostnader
• Personalomsättningen och frånvaron minskar
• Ökad kompetens och effektivitet
• Arbetsglädjen ökar
• Ökad möjlighet för korrekta och välbalanserade beslut

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta