Hem > Personligheter > Stefan Hertz

Stefan Hertz

Framgångsrik undervisning i helklass

Välkommen till en ny föreläsning med Stefan Hertz. En föreläsning som utgår från ledarskapets betydelse och beskriver hur man kan skapa en framgångsrik undervisning i klassrummet.

En lärare behöver som ledare utveckla olika kompetenser och ledarskap. Den behöver ha ett pedagogiskt, relationellt samt ett didaktiskt förhållningssätt och kompetenser. I Stefan Hertzs tidigare föreläsningar har han betonat ledarskapets betydelse för undervisningen. Det vill säga fokus har legat på ledarens pedagogiska och relationella kompetenser.

Nu tar han ett steg till och beskriver även hur man kan skapa framgångsrik undervisning i klassrummet genom att utöka den didaktiska kompetensen. Under föreläsningen får du tips på modeller till en varierad och strukturerad undervisning som hjälper eleverna att nå målen. Ett metod och sätt att skapa en inkluderande, lärande miljö i klassrummet. Föreläsningen är konkret och ger dig tips och modeller du kan införa redan nästa dag.

Föreläsningen passar alla lärare, från förskoleklass till gymnasiet. Stefan Hertz är utbildad lärare i SO-ämnena för år 4-9 och efterfrågad föreläsare med bland annat de populära och välbesökta föreläsningarna:

"Att handskas med besvärliga klasser och grupper" och "Konstruktivt ledarskap i klassrummet - Utgå ifrån dina styrkor"

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta