Abraham Haro
Fotograf: Somer Afram

Abraham Haro

Den analytiska varelsen - Hur bra är vi egentligen på analys?

Abraham Haro är analyschef och har många års erfarenhet som chef och senioranalytiker från bland annat Försvarsmakten.

Alla, från ledningsgrupper i större organisationer till enskilda i vardagen, behöver fatta beslut grundade på en analys av den aktuella situationen. Kvalitén på analysen, det vill säga bedömningarna eller slutsatserna, är således avgörande för hur bra besluten blir. Bra analys leder oftast till bra beslut. Dålig analys leder alltid till dåliga beslut.

Men hur duktiga är vi människor på analys? Chefsanalytikern Abraham Haro menar att vi generellt överskattar vår förmåga. Detta betyder inte att vi människor är konstiga, vi är bara mänskliga. Vi påstår självsäkert under anställningsintervjun att en av våra främsta styrkor är den analytiska förmågan. Få av oss erkänner emellertid, eller vet, att vi lider av allmängiltiga kognitiva svagheter, intuitiva impulser och en förkärlek för förhastade slutsatser.

Få skulle gå med på att bygga ett flervåningshus, en bro eller ett flygplan, utan grundlig analys och kalkyler. Vi skulle inte lita på ingenjören som säger att projektplanerna bygger på ingivelse, magkänsla och tumregler. Varför fattar vi då viktiga strategiska beslut i arbetslivet och privat baserat på intuition och ibland på rena gissningar?

Abraham Haro är chef för enheten för inriktning av migrationsanalys och ansvarar sedan 2018 för Migrationsverkets omvärldsanalys. Tidigare har han bland annat varit sektionschef och senioranalytiker inom Försvarsmakten, departementssekreterare och ämnessakkunnig på Regeringskansliet. Han har akademisk utbildning i historia, religionshistoria, språk och Mellanösternkunskap.

Abraham har arbetat med att ta fram underlag för såväl strategiska som operativa beslut. Han har arbetat inom både politiskt- och tjänstemannastyrda organisationer, och haft möjligheten att arbeta nära och utbilda analytiker och chefer i analys.

Idag hjälper Abraham organisationer och ledningsgrupper att bygga upp effektiva analysteam, han utbildar och föreläser om analys. Som föreläsare kombinerar Abraham en pedagogisk framställning med ett brinnande engagemang för kunskap och självkännedom som är både tankeväckande och inspirerande. Hans föreläsningar passar både i näringslivet och i offentlig verksamhet och innehållet passar både för ledningsgrupper och övriga medarbetare.

Abraham har bredd i sin repertoar som föreläsare. Han erfarenhet av arbete som säkerhetspolitiskanalytiker gör att han är flitigt anlitad som föreläsare avseende utvecklingen i Mellanöstern och i synnerhet det högaktuella ämnet om radikala grupper i regionen, från al-Qaida till IS. Trots det komplexa ämnet lyckas Abraham på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt förklara dessa fenomen.

Exempel på föreläsningar:
Den analytiska varelsen
Det här är Abraham Haros populäraste föreläsning i näringslivet. En introduktion till analys, problemlösning och bättre beslutsfattande. En grundkurs i föreläsningsformat. Varför kan vi inte tänka teoretiskt kring statistik? Vad är tumregler och vilka risker bär dessa med sig? Kan vår intuition komma till nytta vid problemlösning? Trots det seriösa ämnet är det här en underhållande och mycket tankeväckande föreläsning, med en hel del dråpliga exempel på vanliga tankefel.

Mot framtiderna En introduktion till scenarioanalys med lärdomar från framtidsforskningen. Kan vi förutse framtiden? Vad är det för fel på att göra antaganden? Vad är förändringens paradox?

Politisk islam del I - Från de tidiga islamisterna till 1979
När politiserades islam? Hur uppstod konflikten mellan sunni- och shiamuslimer? Vad menas med en islamisk statsbildning baserad på sharia? Och vad hände 1979? - En föreläsning som lägger politisk islam i en historisk och religionshistorisk kontext. (minimum 2 timmar)

Politisk islam del II - Jihadismen, från mujahedin i Afghanistan till IS i Syrien och Irak
Hur uppstod al-Qaida? Vad vill jihadisterna? Var ligger nästa jihadarena? - En föreläsning som beskriver de historiska och geopolitiska sammanhangen som terroristnätverket al-Qaida växte fram ur, samt hur nätverket sedan muterade till den quasistat som kallade sig Islamiska staten i Irak och Syrien.

Tidsåtgång och format för föreläsningarna anpassas beroende på önskemål från och i dialog med dig som kund.

Exempel på utbildningar:
Vårt tänkande - Analys i en teoretisk kontext

Utbildningen är en grundkurs i analys och problemlösning. Syftet med utbildningen är att sätta analysen i ett kunskapsteoretiskt sammanhang, redogöra för de möjligheter och utmaningar som möter det mänskliga tänkandet vid analys och problemlösning samt kort introducera deltagarna i konceptets övriga delar, metod och kommunikation. Utbildningen avlutas med en rad rekommendationer för analytikern.

Analysmetoden konkurrerande hypoteser
En metod som steg för steg guidar analytiker i att generera hypoteser och hur dessa kan värderas och underbyggas, alternativt avfärdas. Syftet med utbildningen är att analytiker med hjälp av denna beprövade metod ska kunna ta fram beslutsunderlag eller förklara komplexa händelser.

Scenarioanalys
Utbildningen presenterar deltagarna med metoder för framtagandet av scenarier och valideringen av dessa genom konfidensgradering. Syftet är att analytiker med hjälp av dessa ska kunna ta fram underlag till långsiktiga och strategiska beslut. Utbildningen inleds med en heldags föreläsning om förändring och systemtänkande, vilka är grundläggande för arbetet med scenarier.

Leda analys med hjälp av underrättelsecykeln
Underrättelsecykeln är en beprövad process som hjälper organisationer att på ett strukturerat och effektivt sätt omhänderta uppdragsgivarens frågor och beställningar. Vi går igenom processen, från ställda behov och hela vägen till delgivning och återkoppling. Syftet med utbildningen är att effektivisera analysfunktioners arbete som leverantörer till kunder och beslutsfattare.

Längden och fördelningen på utbildningarna är flexibelt. Abraham har möjlighet att i dialog med våra kunder skräddarsy ett upplägg som passar just era behov och förutsättningar.

Pressbilder

Abraham Haro

Abraham Haro

Chefsanalytiker

Fotograf: Somer Afram

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2