Matilda Bergkvist
Fotograf: Linda Rehlin Kruse

Matilda Bergkvist

Mångfald, inkludering, diskriminering, normer och arbetsmiljö

Matilda Bergkvist är expert på diskriminering, aktiva åtgärder, inkludering och inkluderande ledarskap och arbetar sedan 2013 som föreläsare och konsult.

Matilda har lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med att skapa inkluderande organisationer och hjälper nu ledare, företag och organisationer i hur de kan arbeta med jämställdhet, mångfald, och inkludering i sin vardag. Matilda är även författare till boken Diskrimineringslagen – handbok för chefer, som kom ut i augusti 2018.

Hon utbildar och föreläser främst för chefer och HR men även för medarbetare i frågor som rör inkludering, diskriminering, normer och arbetsmiljö. Matildas vision är att skapa inkluderande arbetsplatser där alla individer kan få vara sig själv och komma till sin rätt, vilket leder till ett bättre resultat för hela verksamheten.

Matilda är lyhörd för kundernas behov och utgångspunkt, hon är kunnig kring sitt ämne och ser till att inkludera alla åhörarna. Hos henne är inga frågor för dumma för att ställas.

Bakgrund
Matilda har studerat genusvetenskap, diskrimineringsrätt, och organisation och ledarskap vid Lunds universitet och Utrecht University, samt är utbildad jämställdhetsstrateg vid Alma folkhögskola, en utbildning där deltagarna lär sig leda och organisera jämställdhetsintegrering i organisationer. Matilda har dessutom en lång bakgrund inom ideell sektor och politiken där hon varit anställd för ett regeringsparti och haft huvudansvar för jämställdhets- och mångfaldsfrågor internt och externt. Sedan 2013 jobbar som föreläsare och konsult inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Matilda är även författare till boken Diskrimineringslagen – handbok för chefer, som kom ut i augusti 2018.

Egenskaper som talare
Åhöraren uppfattar Matilda som kunnig, engagerad, inkluderande och ödmjuk. Matilda erbjuder utbildande föreläsningar eller seminarium där deltagarna får ny kunskap samtidigt som de får reflektera och diskutera med varandra. Matilda är själv mycket kunnig i sitt ämne och delar med sig av sin kunskap till åhörarna. De får själva vara med och diskutera och reflektera kring det som sägs och uppmanas att ställa frågor. Matilda ger även alltid konkreta tips och råd kring hur man som individ och som organisation kan tänka och arbeta vidare med inkludering.

Matildas föreläsningar
Matilda utgår från några fasta föredrag men ser alltid till att anpassa till kundens behov och önskemål. Hon kan även ta emot önskemål om helt skräddarsydda föreläsningar. Deltagarna får alltid med sig ny kunskap, nya tankar och reflektioner samt konkreta tips och råd för hur de kan arbeta med inkludering på arbetsplatsen.

Passar till

  • Kunderna är både företag, kommuner, myndigheter och branschorganisationer.
  • Interna föreläsningar för chefer, HR eller ledningsgrupp.
  • Föreläsningar under personaldagar och interna konferenser.
  • Mässor och externa konferenser riktade till chefer, företagsledare eller HR.

Tre vanliga föreläsningsrubriker

  • Mångfald och inkludering för företag
  • Inkluderande ledarskap som framgångsmetod
  • Förebygga diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier

Andra ämnen
Jämställdhet, Diskrimineringslagen, Aktiva åtgärder, Normer och normkritik, Härskartekniker, Arbetsmiljö

Några tidigare kunder
Arbetsförmedlingen, MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Sveriges domstolar, Måleriföretagen, Ålands landskapsregering, BTH Bygg, Vision, Telavox, Xtractor, Record Union, Gävle kommun, Länsstyrelsen Jönköpings län

"Det bästa var att Matilda prickade helt rätt i ämne och målgrupp, även om vi som beställare var ganska generella i vår beställning. Det var en intressant, inspirerande och bra föreläsning!" /Mikaela Dinu Billström, Sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Pressbilder

Matilda Bergkvist

Matilda Bergkvist

Expert

Fotograf: Carl Göransson

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2