Tobias Ahlin Bjerrome

Tobias Ahlin Bjerrome

Innovation, den digitala revolutionen, framtid och ledarskap

Nominerad till Årets talare – Genombrott Man 2019.

Tobias Ahlin Bjerrome är en designer, utvecklare och föreläsare från Göteborg som har nått en internationell publik genom sina föredrag. Han har föreläst i 19 olika länder, inför allt från The New York Times i New York till Facebook i Tel Aviv. Han föreläser om kreativitet och innovation, med ett fokus på hur vi tar oss ann och lär oss från AI, maskininlärning, och ny teknik.

Tobias är själv en central spelare i den digitala revolutionen som sveper genom samhället och förändrar hur vi lever, arbetar och tänker. Han jobbar idag som Principal Design Engineer på GitHub, världens största utvecklarplatform, som bland annat introducerat GitHub Copilot tillsammans med OpenAI—den första maskininlärningsprodukten byggd ovanpå OpenAIs GPT-3.5 modell som lanserats för en bred publik. Innan hans tid på GitHub var Tobias designchef på Mojang, där han drev interaktionsdesignen för världens mest sålda spel någonsin – Minecraft. Dessförinnan var han tidigt inne på Spotify—när han anställdes 2010 gick deras designteam från en till två personer. Med sin djupa förståelse för hur moderna organisationer och startups hanterar nutidens tekniska utmaningar målar han upp nya sätt att innovera, bygga kreativa kulturer, och använda ny teknik på produktiva och humana sätt.

Konsten att ha dåliga idéer
I föreläsningen pratar Tobias Ahlin Bjerrome om hur vi kan bygga innovativa kulturer, där vi inspireras och använder oss av AI och maskininlärning för att systematisera misstag som kritiskt granskas och utforskas i en iterativ och experimentell process. Med interaktiva inslag guidas publiken genom en inspirerande resa där de får uppleva hur kritiskt tänkande och kreativitet är motsatta men kompletterande krafter som är beroende av varandra för att skapa en innovativ kultur. Han djupdyker i nya framsteg inom AI, såsom GPT-4, DALL-E, och Stable Diffusion, hur man praktiskt implementerar processer som uppmuntrar till kreativitet och kritiskt tänkande, och hur A/B-tester och hypotes-driven design kan användas för att öka kreativitet och innovation.

Att överleva AI-omställningen
I föreläsningen utforskar Tobias de senaste framstegen inom AI—såsom GPT-4 , Stable Diffusion, och andra generativa modeller—och hur vi kan förbereda oss för att möta de utmaningar och möjligheter som AI erbjuder. Han ger en översikt av banbrytande verktyg och granskar hur de kan påverka olika branscher och samhällsfunktioner. Med praktiska exempel och användningsområden demonstrerar han AIs potential att förändra arbetslivet, kreativitet och beslutsfattande.

Föreläsningen belyser även etiska överväganden och risker som kommer med applicering av AI, såsom integritetsfrågor, och diskuterar hur vi kan skapa en ansvarsfull och hållbar utveckling av AI som respekterar mänskliga värderingar. Han erbjuder konkreta strategier och verktyg för att anpassa sig till AI-omställningen, navigera i det snabbt föränderliga AI-landskapet, och utnyttja dess potential för att driva innovation, effektivitet och tillväxt.

Utöver Konsten att ha dåliga idéer och Att överleva A.I-omställningen erbjuder Tobias även skräddarsydda föreläsningar och workshops om hur en bransch eller samhällsfunktion påverkas av AI och ny teknik, och hur vi kan axla den förändringen.

Video

Pressbilder

Tobias Ahlin Bjerrome

Tobias Ahlin Bjerrome

IT-expert

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2