Gabrielle Salander
Fotograf: Frida Rönnholm

Gabrielle Salander

Retorik som skapar förtroende och övertygar

Gabrielle Salander är en uppskattad föreläsare inom retorik och kommunikationspsykologi. På ett inspirerande och humoristiskt sätt får du metoder baserat på vetenskap, för hur du når ut med dina idéer, skapar engagemang och påverkar din omgivning positivt

Gabrielle hjälper andra att nå ut med sina kunskaper och idéer så att de kan påverka sin omgivning på ett positivt sätt. Hon har bl.a. utbildat säljare i att bli mer övertygande gentemot kunder, hur du som ledare kan skapa förtroende samt hur medarbetare kan skapa bättre relationer till varandra. Hon har en fil. kand. i retorik, är utbildad inom psykologi och certifierad inom NLP (Neuro lingvistisk programmering).

Hennes föreläsningar har en vetenskaplig grund där hon med humor och stor inspiration har förmågan att förklara det komplexa och subtila i kommunikationen på ett tydligt sätt. Under hennes föreläsningar får du inte bara reda på vad - utan framförallt hur du kan kommunicera för att påverka andra människors känslor och handlingar på ett positivt sätt.

Exempel på föredrag

Modern retorik & positiv påverkan: Studier visar att människor i vår omgivning är avgörande för hur vi mår och hur vi presterar. Dina ord och din ickeverbala kommunikation yttrar sig omedvetet och subtilt men kan ändå ha en stor inverkan på andra (och på dig själv). Vi lägger ner mycket energi på hur vi kan hantera besvärliga personer. Men den här föreläsningen handlar framförallt om hur vi kan bli budbärare av positiva budskap. Så ta del av en inspirerande föreläsning i 3 delar, där du får lära dig kommunicera på ett sätt som bl.a. leder till högre produktivitet, bättre prestationer och relationer samt större engagemang. Lär dig bl.a. hur du triggar igång positiva känslor, hanterar avundsjuka och blir bättre på att se dina och andras positiva egenskaper. Du får även lära dig påverka dina mikrobudskap - subtil kommunikation som skapar en bättre stämning och bättre relationer.

Modern retorik & övertygande kommunikation: Få retoriska och psykologiska metoder för hur du kan få andra att lyssna på dig och dina idéer. Föreläsningen grundar sig på vetenskap och har sedan översatts till konkreta verktyg där du lär dig förstå den kommunikation som till stor del sker på ett omedvetet plan. Under föreläsningen får du lära dig hur du får andra att säga "ja" till dina förslag på ett ärligt och empatiskt sätt. Lär dig bl.a: vetenskapen bakom förtroende, hur du kan använda dina mikrouttryck för att göra ett positivt intryck, vetenskapen bakom övertygande personlighet, en mental komponent som gör dig 37% mer övertygande samt hur du formulerar ett övertygande budskap.

Pressbilder

Gabrielle Salander

Gabrielle Salander

Kommunikationskonsult

Fotograf: Frida Rönnholm

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2