Hetaste trenderna 2014

Så här direkt efter årsskiftet vill många summera det gånga året. Vi vänder istället blicken framåt och presenterar här de hetaste affärstrenderna inför 2014. Vi har träffat några av Sveriges och i sina branschers absolut vassaste personer för att få svar på frågorna: ”Var kommer fokus ligga?”, ”Hur når man kunderna?”, ”Vad kommer de efterfråga?” samt ”Hur hittar man rätt medarbetare?”

Efterfrågan på trendspanare har ökat. Företagsledningar och beslutsfattare har börjat förstå vikten av faktabaserad omvärldsanalys och tar allt oftare hjälp av experter för att lyfta blicken, enligt Fredrik Sjöholm på Talarforum.
– Om jag, som expert på vilka typer av föreläsningar företag och organisationer efterfrågar, ska säga någonting om trender så är det tydligt att allt fler använder sig av kompetenta trendspanare och omvärldsbevakare för att fatta rätt beslut inför framtiden, säger Fredrik.

Organisation efter kundens behov

I en värld där trender kommer och går i allt högre tempo gäller det att anpassa företag och organisationer så de kan möta kundernas nya behov.
– Vi lever i en värld där kundpreferenser och konkurrenssituationer förändras snabbare än någonsin tidigare. Det innebär allt större utmaningar för både det strategiska och operativa ledarskapet. De som lyckas med att förankra förståelse för kundernas nya önskemål i hela sin organisation är de som kommer att vara vinnarna 2014, säger Johan Mathson, som är en av Sveriges tyngsta konsulter inom affärsutveckling och strategiimplementering. Och för att få förståelse för kunderna kan man behöva ta hjälp av en expert.

Nya samarbeten och säljperspektiv

I vissa fall kommer det snarare vara nya samarbeten, än konkurrens, som kommer vara framgångsreceptet för 2014.
– Mindre företag kommer att gå ihop i nätverk och få lika starka muskler som stora företag. Nya affärsmodeller, snabba omställningar med nya nätverk gör att människor behöver vara flexibla och lättrörliga. Samtidigt finns en parallell trend med specialistkompetens, säger Diana Uppman som arbetat som marknadsdirektör för några av sveriges största medieföretag och utnämnts till Årets Trendagent.

HR-avdelningen och säljavdelningen kommer att närma sig varandra under 2014, menar Anna Dyhre som är expert på employer branding och tidigare varit VD för ett av Sveriges största talent managementföretag.
– Företag och organisationer, inom exempelvis offentlig förvaltning, kommer att inse att framgången finns både i att hitta rätt medarbetare och att man behöver ha säljkultur i hela företaget. Oavsett vilken organisation man arbetar i och oavsett vilken roll man har i organisationen så finns man till för kunderna, säger Anna.

Innehållsinriktat och mer sofistikerat

För att företagen, organisationerna och de nya nätverken ska nå sina kunder 2014 kommer de att behöva fokusera på innehållet av de varor och tjänster som de producerar, anser Clas Dahlén som vunnit pris som Årets Marknadschef 2013.
– Content marketing, innehållsmarknadsföring, kommer att bli än viktigare. Det som har relevans för kunderna och bygger förtroende för företaget och dess varumärke kommer lyftas fram. Marknadsföringen 2014 kommer att bli mer sofistikerad och kanske även mer avskalad, säger Clas.

Digitalt och hållbart

För konsumenter finns två stora trender 2014. Enligt Dr. Katarina Graffman, som är en av Sveriges ledande experter på konsumentbeteende, går en del av utvecklingen mot att privatkunder allt mer att förväntar sig information i formatet rörlig bild.
– I takt med smarta telefoners och surfplattors utbredning förändras våra förväntningar på informationsinhämtning. Speciellt bland unga finns i dag en allt större tröghet mot att läsa information. De vill se den i rörlig bild. Det kommer att ställa andra krav på dem som producerar alla former av information, inte minst läroböcker, säger Katarina.

För Stefan Hyttfors, som arbetar som professionell omvärldsbevakare och trendspanare för vilket han vunnit Talarforums utmärkelse Årets talare 2012, är den andra trenden bland konsumenter att de kommer att välja företag som vill sälja mindre.
– Det är en fortsättning på företag som ansvarstagande och delaktiga i samhället. Företagen börjar tänka mer långsiktigt. Och viktigt för en hållbar utveckling är att vi konsumerar lite mindre och istället tar hand om det vi har köpt. Det finns redan ett svenskt klädföretag som har öppnat repair-shops, där de lagar slitna kläder ur sin kollektion kostnadsfritt. Företag som tar en lägre konsumtion på allvar kommer att vinna konkurrensfördelar och paradoxalt nog sälja mer, säger Stefan som även har ett förflutet som nyhetsfotograf och chef för en av Sveriges mest betydande PR-byråer.

Fredrik Sjöholm från Talarforum understryker vikten av att ta in en expert för att genomlysa marknaden och verksamheten för att verkligen göra en relevant trendspaning och omvärldsbevakning.
– Det som är sant för en bransch inte nödvändigtvis sant för en annan. För att kunna bilda sig en uppfattning om vilka trender som kan påverka ett företag i en specifik bransch krävs faktaunderlag, ett fantasirikt sinne samt en förmåga att föra samman fakta med visioner, säger Fredrik.

De hetaste affärstrenderna 2014

  • Organisation efter kundbehov – Organisationer kommer anpassas efter det kunden efterfrågar.
  • Kompetens och fakta – För att kunna göra sig en relevant bild av omvärlden och framtiden behöver man hjälp av en expert för att lyfta blicken
  • Samarbeten och nätverk – Företag kommer att skapa nätverk för att kunna utnyttja varandras specialkompetenser och på så sätt utmana de stora företagsjättarna.
  • Säljperspektiv – Oavsett vilken roll man har i organisationen eller på företaget så finns man till för kunderna
  • Innehåll och förtroende – I marknadsföringen kommer varornas och tjänsternas innehåll att lyftas fram allt mer. Förtroendet för varumärke och företag kommer att vara viktigt
  • Rörliga bilder och hållbarhet – Samtidigt som konsumenter kommer kräva att mer och mer av informationen förmedlas med rörliga bilder på läsplattor och smart phones kommer konsumenterna vända sig till företag som hjälper dem att öka varornas livslängd istället för att få dem att köpa nytt.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2