Hur man blir en bra ledare: vetenskapen har svaren

Stefan Einhorn

Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet. Han är dessutom en ofta förekommande gäst i radio och TV och har skrivit flera böcker, såväl fack- som skönlitteratur. Stefan Einhorns mest välkända bok är Konsten att vara snäll, som sålts i över 300 000 exemplar och översatts till 18 språk. Stefan är sedan många år verksam som föreläsare och har blivit utsedd till bästa lärare vid Karolinska Institutet. Han talar bland annat om etik på arbetet, goda relationer, ledarskap, bemötande i vården och, inte minst, konsten att vara snäll. Ett annat tema är optimal problemlösning med föreläsningar som konsten att bli klok, det visa ledarskapet och vägen till framgång. Stefan berättar här om de positiva effekter som vetenskapen har kunnat belägga ledarskapsutbildningarna har på chefer och hur man blir en bra ledare.

Trots att cirka 350 miljarder kronor investeras varje år på ledarskapsutbildningar är det få av de inspirerande utbildningarna som har utvärderats vetenskapligt. Om man studerar de analyser som har gjorts (och det räcker inte med ett formulär där cheferna själva får bedöma sin egen utveckling) framträder ett mönster som talar för att två saker sker i de utbildningar som ger positiva effekter på chefens ledaregenskaper.

Det ena är att fokus förflyttas från dem själva till andra. Istället för att handla om egen utveckling får upplevelsen dem att reflektera över hur andra påverkas av deras handlingar. De tar steget från att tänka i termer av ”jag” till att tänka i termer av ”oss”.

Det andra bygger på iakttagelsen att det sannolikt är viktigare för oss att minska våra negativa beteenden än att lyfta de positiva. Idag fokuserar ledarskapsutbildningar ofta på individens positiva egenskaper. Ledaren ska ha en god självkänsla, kunna kommunicera väl, ge uttryck för optimism och framtidstro med mera. Det finns emellertid belägg för att det är ledarskapets negativa sidor som är de viktigaste. Medarbetarna visar sig fästa större betydelse vid negativa handlingar från chefer (att bli ignorerade, kritiserade, inte respekterade et cetera) än de positiva (beröm, uppmärksamhet, belöningar med mera). Om vi vill bli bättre chefer (och medmänniskor) bör vi således i första hand göra det genom att arbeta med våra mörka sidor.

Den positiva utvecklingens två huvudfaktorer

  • Förflyttning av fokus från den egna individens personliga utveckling till vårt ansvar för medarbetarna.
  • Förflyttning av fokus från hur man förstärker de egna positiva egenskaperna till hur man hanterar sina mörka sidor.

Stefan Einhorn
Professor och ordförande i Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet samt författare och föreläsare.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2