Joanna Rubin Dranger
Fotograf: Anna Widoff

Joanna Rubin Dranger

Visuell makt - Om stereotypa bilder och visuell läskunnighet

Professor Joanna Rubin Dranger föreläser om hur toalettsymboler, hakkors, berusade gorillor, Mona-Lisa och stereotypa bilder hänger ihop.

Vår kultur är visuell. Vi inte bara konsumerar mer bilder än tidigare vi sprider också våra bilder till en vidare krets än någonsin tidigare. Samtidigt saknar vi verktyg att kritiskt kunna analysera bilder. Under senare tid har debatter om stereotypa bilder i kulturen återkommit vid flera tillfällen och det har visat sig att många saknar kännedom om stereotypa bilders historia och funktion.

Joanna Rubin Dranger är professor i illustration på Konstfack, serietecknare och bilderboksskapare. Hon föreläser om "visuell läskunnighet" och förförståelsens vikt för läsning av symboler och bilder, och ger konkreta exempel på vilka verktyg vi behöver för att avläsa olika bilder.

Pressbilder

Joanna Rubin Dranger

Joanna Rubin Dranger

Fotograf: Anna Widoff

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2