Jan Bylund och Mattias Lundberg

Jan Bylund & Mattias Lundberg

Hantera besvärliga människor! En föreläsning med Jan och Psykologen Mattias Lund

Föreläsningen handlar om alla dessa människor vi möter i arbetet. En del av dem är helt enkelt jobbiga och besvärliga. Vad beror det på? Är vi själva för känsliga eller är de helt enkelt bara besvärliga i sin personlighet?

Låt oss vara ärliga: Problembeteenden är ett stort bekymmer för företag och organisationer. De påverkar relationer, kostar pengar och kan bidra till stora arbetsmiljöproblem. Trots detta står vi ofta handfallna inför dessa beteenden och känner oss dåligt rustade för att ta itu med dem.

Att aktivt hantera besvärliga beteenden är dock inte så svårt om man har de rätta redskapen, oavsett om det handlar om någon som inte passar tider, någon som glider undan ansvar eller någon som alltid ska ha sista ordet.

Den här föreläsningen ger åhöraren dessa redskap och fokuserar på:
-metoder att identifiera problembeteenden.
-hur du neutraliserar problembeteendet.
-hur du aktivt stimulerar beteendeförändring.

Inte sällan hör man föreläsare lägga stor vikt vid att förklara var i hjärnan "besvärlighet" sitter och försöker få oss som lyssnar att förstå vilka personligheter som är besvärligare än andra. Även om detta kan vara intressant hjälper det inte dig som chef eller medarbetare speciellt mycket i vardagen. Du kan inte förändra en medarbetares personlighet, och du kan inte plocka bort "besvärligheten" ur hjärnan på någon.

Det du behöver är aktiva strategier för att hantera det besvärliga beteendet och för att stimulera beteendeförändring ho dina medarbetare och kollegor, ja ibland hos hela organisationen.

Beteendeförändring sägs ofta ta lång tid och vara svårt, men i själva verket finns det enkla metoder att använda och det är just dessa metoder denna föreläsning handlar om. Med tydliga exempel som lockar till många igenkännande skratt kommer du att kunna börja hantera besvärliga beteende på din arbetsplats omgående.

Mattias Lundberg är leg psykolog och Docent i psykologi och har under många år arbetat med beteendeförändring på företag och i organisationer. Han har också medförfattare till boken "Jäkla människa – hur du hanterar jobbiga människor på arbetet". Mattias är prisbelönt för sitt sätt att kunna beskriva komplexa psykologiska sammanhang på ett lättsamt och lättillgängligt sätt.

Jan Bylund är komiker och moderator och har genom många år ute på företag och i organisationer kunnat observera olika problembeteenden med ett utifrånperspektiv och kunnat hjälpa sina uppdragsgivare att se dessa med nya ögon.

Föreläsningen kan ges av enbart Mattias Lundberg och är då ca 60-90 minuter, eller av Lundberg och Bylund tillsammans och är då ca 90-120 minuter

Pressbilder

Jan Bylund och Mattias Lundberg

Jan Bylund och Mattias Lundberg

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2