Emma Pihl

Emma Pihl

Föreläsare, författare och ledarskapskonsult

Emma Pihl är en möjliggörare som genom att stärka, utmana, motivera och ifrågasätta får dig/ditt företag att utvecklas bortom dagens gränser.

Emma är professionell coach, föreläsare, författare, ledarskapskonsult med erfarenhet av talent management arbete och entreprenörskap. Emma Pihl varvar interaktiva övningar, inspirerande exempel, förklarande modeller och är en föreläsare full av engagemang, glädje och smittande energi. Föreläsningar och workshops skräddarsys utifrån kundens behov och föreläsningsämnets omfattning.

Några smakprov på Inspireras workshops och föreläsningar:

Att leda nästa generation – Generation Y obotliga egoister eller oslipade diamanter? Nästa generation, generation Y, intar nu arbetsmarknaden. Dessa 80- och 90-talister ställer krav, är orädda, illojala och fulla med utmanande idéer. Detta skapar antingen problem eller lönsamhetsgenererande och organisationsutvecklande möjligheter! Föreläsningen med Emma Pihl ger nycklarna till det generationsanpassade ledarskap som behövs för att ditt företag på bästa sätt ska kunna leda, utveckla och behålla nästa generations medarbetare, och få dem att prestera optimalt. Föreläsningen ger bland annat svar på hur du motiverar generationen som inte längre attraheras av guldklockor och hur ett plus ett blir tre för ditt företag. Detta genom att addera tidigare generationers erfarenheter med den nya generationens digitala förmåga och nytänkande idéer.

Self Management – Konsten att leda sig själv till förändring! I förändring som du utsätts för eller i förändring som du vill åstadkomma i ditt liv eller din karriär så har du nytta av Self Management- kunskapen om hur du leder dig själv. Syftet men föreläsningen är att deltagarna skall lämna den med nya insikter och kunskaper, ökad självkännedom och med känslan av att allt är möjligt.
Ur innehållet:

  • Drivkrafter framåt
  • Förändra beteenden
  • Stärka ditt självförtroende för att hitta och våga välja din egen väg.
  • Du som din egen ledare
  • Att hantera med- och motgång.


Passar målgruppen: Företag som är i en förändringsprocess. Medarbetare eller målgrupper som vill ha förändring i sitt liv.

Kontroll – Chefens bästa vän eller fiende? Emma Pihls bok "Let go!" är skriven utifrån en forskningsrapport som visade på att för kontrollerande chefer gjorde att företagen presterade sämre resultat. Föreläsningen ger verktyg för att kontrollbalansera ditt beteende och hitta din unika avvägning mellan kontroll och tillit över dina medarbetare.
Ur innehållet:

  • Grunderna och förståelse för vad kontroll är och påverkar oss.
  • Kontrollpersonligheter utifrån DISC
  • Kontrollbalans i chefsrollen
  • Verktyg för mer kontroll och för att släppa kontroll

Konfliktförebyggande kommunikation Konflikter är en obalans i kommunikation menar författaren och coachen Emma Pihl som gör föreläsningen Konfliktförebyggande kommunikation. Föreläsningen ger både dig som är konflikträdd och dig som gärna gör din röst hörd även då effekten kan bli obekväm enkla nycklar för att förstå, lösa och hantera konflikter i vardagen. Föreläsaren lär dig konfliktens rot och bot och hon lär dig också att känna igen mönster i en konflikt på arbetsplatsen eller i relationen. Genom god kommunikation och kännedom om konfliktens nycklar kan vi skapa arbetsplatser med högt i tak och fler individer som bidrar med sin fulla potential.

Vinnare i din egen tävling! Utifrån Emma Pihls bok med samma titel föreläser Emma om sin inspirerande livsresa och delar med sig lärorika och användbara livsnycklar och modeller för hur du ska kunna ta ditt liv från bra till bättre. Att vinna sin egen tävling handlar om att utmana sig själv och därigenom utvecklas som människa, medarbetare och ledare. Föreläsningen är en inspiration för din personliga utveckling och leder till reflektion, eftertanke och nya sätt att hantera utmaningar och dig själv.

Emma Pihl föreläser också på teman kring föräldraskap och karriär med utgångspunkt från hennes bok "Grattis! En bebis och ett drömjobb" (Natur & Kultur). Hon pratar då bland annat om hur man kan låta föräldraskapet bli en karriärtrampolin och hur man kan förbereda sig inför föräldraledigheten för att klara kombinationen karriär och föräldraskap.

Pressbilder

Emma Pihl

Emma Pihl

Fotograf: Jann Lipka

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2