Felicia Margineanu

Moderna värderingar gör skillnad!

Felicia Margineanu är normkreativ expert och en av Sveriges främsta sociala entreprenörer. Med fokus på jämställdhet och mångfald utbildar hon i normkritiskt tänkande som utmanar stereotyper. Hon banar väg för nya och mer inkluderande samhällsnormer.

Felicia Margineanu inspireras av att fånga människors essens och utmana negativa normer. Med stort hjärta stärker hon människors medvetenhet och lyfter fram sociala mediers möjligheter i en kaosartad värld. Interaktioner i sociala medier spelar en avgörande roll för människors identitetsskapande och psykiska hälsa. Forskning visar dessutom att företag och organisationer som jobbar aktivt med mångfald och inkludering är mer lönsamma än andra.

Rädda Barnen, Postnord, FRIENDS och många fler anlitar Felicia för att utmana perspektiven hos medarbetare, medlemmar och ungdomsföreningar. Sveriges grundskolor, gymnasieskolor och kommuner använder henne för att inspirera lärare, föräldrar och sina elever till att våga vara sig själva och ta vara på sociala mediers möjligheter. Över 100 000 personer har upplevt hennes föreläsningar.

År 2014 grundade hon OhSnap! Sweden, numera Margineanu Academy, där hon utbildar tjejer och kvinnor i fotografi och ger dem kraften att själva påverka samhället och utmana idealen. Felicia är även aktuell som grundare av Margineanu Agency där hon tar klivet in i media- och reklambranschen för att förändra inifrån och ut.
Take Action - en inspirationsföreläsning om hur Felicia Margineanu med enkla medel förändrar världen.

År 2017 kommer 14,6 triljoner digitala foton att tas. Våra barn växer upp på nätet och utsätts dagligen av tusentals bilder med nedärvda ideal. Är vi medvetna om bildens kraft? Är du maktlös under alla de ideal du konsumerar? Du som individ är också producent av innehåll genom dina egna sociala kanaler. Hur kan du ta ansvar för de värderingar du förmedlar till dina medmänniskor, medarbetare och den övriga sociala sfären?

Unga röster räknas - med eller utan rösträtt
Valet 2018. Vi står inför den tredje valrörelsen där sociala medier kommer att spela en stor roll. Vi har de senaste åren fått uppleva revolutionerande digitala valrörelser, där det otänkbara har hänt. Ungdomar lever ett uppkopplat liv där hög användning av sociala medier bidrar till att stärka fokuseringen på sig själva och sin image - medan det skapar en negativ påverkan av engagemanget i humanistiska och demokratiska värderingar. Därför är det avgörande att ungdomar får nya perspektiv och konkreta verktyg till att skapa opinionsbildning och samhällspåverkan med sin integritet, identitet och kreativitet som grund.

Bjud in Felicia Margineanu, 25 år, en av Sveriges mest framgångsrika sociala entreprenörer och föreläsare till er skola. Lyssna till hennes personliga resa där hon som 17-åring lyckades samla ihop 10 000 personer i en manifestation, dagen efter valet 2010, via sociala medier på Sergels Torg i Stockholm. Frustrationen över att hon inte fick vara med och rösta p.g.a. sin ålder, blev istället hennes drivkraft till att våga göra sin röst hörd. Syftet med föreläsningen är att ge eleverna nya perspektiv och tankar kring sitt egna ansvar som individ och medborgare i samhället, samt att stärka de med inspiration och kraft till att våga göra sin röst hörd.

Det är snart 8 år sedan Felicia stod på barrikaderna och har under de senaste åren föreläst för tusentals skolor och träffat ungdomar världen över. År 2015 släppte hon boken Uppkopplad – en guide till sociala mediers möjligheter och har fått ett flertal priser och utmärkelser för sitt entreprenörskap och samhällsengagemang såsom 5i12 priset, Veckans Affärer 101 Supertalang och nu senast var hon finalist i Årets Eldsjälsgala av Expressen och Svenska folkspel.

Felicia Margineanu föreläser om det hon brinner för, att utmana perspektiv och ta till vara på möjligheterna som sociala medier medför för att skapa ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle. Du kan boka Felicia för inspirerande föreläsningar bland annat om sociala mediers möjligheter, normkritik, demokrati och socialt entreprenörskap. Som talare är Felicia passionerad och engagerad, där hon får publiken att skratta och gråta och känna framtidshopp.

Låt Felicia inspirera er, utmana era normer och vidga era vyer!

Pressbilder

Artiklar

Felicia Margineanu

Liknande profiler

Inspirerande processledare

Processledare inom storytelling

Inspirerande utbildare