Halvdagsutbildning i hur man upptäcker och förebygger stressrelaterad ohälsa i arbetslivet

Stressrelaterad psykisk ohälsa har identifierats som ett av vår tids stora folkhälsoproblem av bland andra OECD och har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Nästan fyra av tio sjukskrivna har idag en psykisk diagnos. Det betyder att alla, vid någon punkt i livet, antingen kommer att drabbas av psykisk ohälsa själva eller på annat sätt beröras genom att en kollega eller nära anhörig drabbas. Stressrelaterad psykisk ohälsa innebär kostnader i mångmiljardklassen för svenska företag och offentlig verksamhet. De mänskliga aspekterna och de ekonomiska riskerna ihop gör skälen starka till att aktivt jobba med dessa frågor.

Tidpunkt för halvdagen är den 19:e november 2013, kl. 9-12, och bland annat kommer  följande att behandlas:  

* Två indexbaserade redskap som kan användas på arbetsplatsen för på ett snabbt och enkelt
sätt mäta nivån av skadlig stress hos individ och organisation
* Vilka organisationsfaktorer som är kopplade till hälsa och ohälsa.
* Utmattningssyndrom.
* Vad händer i hjärnan vid långvarig och negativ stress samt vilka är varningssignalerna
* Synbara tendenser innan sjukdom.
* Hur vägen tillbaka ser ut om det gått för långt.
* Hur man förebygger ohälsa och främjar hälsa på arbetsplatsen.
* Vad arbetsgivaren kan göra.
* Vad den anställde kan göra.

Mikael Rehnberg är arbetsmiljökonsult. Han har även varit projektledare för Friskare arbetsplatser, ett mångårigt projekt vars syfte var att åstadkomma hållbara hälsoekonomiska effekter i arbetslivet. Fokus i projektet var att väva samman systematiken i ett traditionellt förebyggande arbetsmiljöarbete med hälsofrämjande strategier på individ- och organisationsnivå.

Mikael har även ett nära samarbete med Hjärnkoll, en nationell kampanj för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Mikael är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom områden såsom psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande strategier och stressrelaterad ohälsa där det biologiska perspektivet kombinerat med träffsäker och tankeväckande humor uppskattats mycket.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2