> > > >

Så memorerar du ditt tal - tips från Mensas ordförande

Jenny Åkerman

Minnestips! Retorikens fem B:n

Att hålla ett retoriskt snyggt tal utan minneslapp och kanske helt improviserat är sannerligen imponerande. Här kommer ett knep som hjälper dig att bli en bra och övertygande talare på nolltid.

Börja med att tänka ut det ämne du vill prata om. Det kan vara ett middagstal till värdinnan, en säljinsats för en bra produkt eller en kortare presentation. Eftersom du kommer att använda kraften i den klassiska retoriken är det lämpligt att ta ett ämne där du vill övertyga åhörarna om något.

Strukturera nu innehållet enligt retorikens fem delar, men låt oss ge dem svenska namn på B så blir det hela ännu lättare att minnas:

Börja (Exordium) En kort intresseväckande inledning. Fånga uppmärksamheten!
Berätta (Narratio) Ge några kronologiska exempel, hur det började, vad som hänt och vad läget är nu.
Bevisa (Probatio) Argumentera för din sak! Ett par-tre av dina starkaste argument räcker gott!
Bemöta (Refutatio) Förutse och bemöt tänkta invändningar. "Nu kanske en och annan av er tycker att ... men då vill jag hävda att ..."
Besluta (Peroratio) Avslut. Vad vill du åhörarna ska göra? Säg det!

Memorera B-orden så du kan dem på dina fem fingrar. Sedan kan du med lätthet hålla ett improviserat tal eller skriva en text med detta som mall. Och allt eftersom du vänjer dig vid den här modellen kan du hålla längre och mer omfattande tal, stommen är den samma.

Lycka till!

Jenny Åkerman

Jenny Åkerman är ordförande i Mensa och professionell föreläsare och utbildare.

Läs hela hennes presentation...

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Nyhetsbrevsartiklar

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta