Stort test: Hur bra är din arbetsplats?

Det är allmänt känt att resultat och företagsklimat har ett nära samband. Nu kan två forskare visa på vilka sex villkor en organisation måste uppfylla för att kunna beskrivas som en ”drömorganisation”. Det är Rob Goffee, professor i organisationsbeteende vid London Business School och Gareth Jones, gästprofessor vid IE Business School i Madrid, som har varit i kontakt med hundratals chefer och företagsledare världen över för att låta dem beskriva en ideal organisation. Testa hur bra din arbetsplats är och få reda på var det kan behöva läggas tid och resurser på förbättring.

Chefer och företagsledare är sedan länge väl medvetna om de stora fördelar ett bra företagsklimat har, något som många studier också bekräftar. Bland annat visar forskning från en av världens största organisationskonsultbyråer att engagerade medarbetare är i genomsnitt 50 procent mer benägna att överträffa förväntningarna än de oengagerade. Företag med engagerad personal är också 54 procent bättre på att kunna behålla sina anställda än de med oengagerad personal, 89 procent bättre i kundnöjdhet, och fyrfaldigt bättre när det kommer till intäktstillväxt. Samtidigt säger ny forskning från London Business School att anställda som känner att de kan vara sig själva på jobbet uppvisar stort organisatoriskt engagemang, goda individuella prestationer och en stor benägenhet att hjälpa andra.

För en tid sedan publicerade Rob Goffee och Gareth Jones sina resultat på Harvard Business Review ansedda hemsida. Svaren skilde sig ganska mycket åt beroende på olika omständigheter, såsom vilken bransch organisationen var aktiv inom samt cheferna och företagsledarnas individuella positioner och ambitioner. Men bakom skillnaderna hittade Goffee och Jones sex gemensamma villkor cheferna och företagsledarna, oberoende av varandra, hade enats kring. Drömorganisationen ska:

1. Uppmuntra individuella skillnader
2. Varken undanhålla eller förställa information
3. Tillföra värde till de anställda, snarare än att bara utvinna det från dem
4. Stå för något meningsfullt
5. Se till att själva arbetet i sig är givande
6. Inte ha några onödiga regler

Villkoren kan låta närmast självklara. Vem skulle inte vilja jobba på ett ställe som hart ett sådant klimat? Det är dock få, om några, organisationer besitter alla sex villkoren och kan med rätta sägas vara en ”drömorganisation”. Förklaringen kan vara att flera av villkoren strider mot traditionella metoder och invanda mönster. Andra villkor kan bli både komplicerad kostsamma att genomföra. Och nästan alla kräver ett ledarskap som noga balanserar konkurrerande intressen och ständigt är redo att ompröva var de lägger tid och resurser.

Drömorganisationen kanske mest ska ses som något att sträva efter snarare än som ett konkret mål. Goffee och Jones resultat blir då en utmaning: en metod för ledare och organisationer som syftar till att skapa den mest produktiva och givande arbetsmiljö möjligt. Nedan följer ett test där du kan testa hur nära din organisation är idealet. Det kan fungera som hjälp att lokalisera vilka delar av organisationen som kan behöva förbättras.

Drömorganisationstestet

Bocka av varje påstående som stämmer in på dig och organisationen du jobbar inom. Ju fler bockar du har, desto närmare du drömorganisationen.

Låter mig vara mig själv

☐ Jag kan vara samma person på jobbet som jag är hemma.
☐ Jag känner mig bekväm med att vara mig själv på jobbet.
☐ Alla i organisationen uppmuntras att säga sin mening.
☐ Även de som tänker annorlunda avancerar i organisationen.
☐ Känslouttryck uppmuntras, även om det kan leda till konflikt.
☐ Mer än en personlighetstyp får plats i organisationen.

Berättar för mig vad som verkligen händer

☐ Alla får höra hela historien.
☐ Information tillrättaläggs inte.
☐ Det anses inte vara illojalt att framföra kritik.
☐ Min chef vill höra även dåliga nyheter.
☐ Ledningen vill höra även dåliga nyheter.
☐ Det finns många kommunikationskanaler att använda sig av.
☐ Jag känner mig fullständigt bekväm med att signera, även kritiska, kommentarer jag gör.

Upptäcker och förstorar mina styrkor

☐ Jag ges möjlighet att utvecklas.
☐ Varje medarbetare ges möjlighet att utvecklas.
☐ De bästa i branschen vill jobba på företaget/i organisationen.
☐ De svagaste länkarna erbjuds en väg till förbättring.
☐ Ersättning fördelas rättvist i hela organisationen.
☐ Vi skapar värde för oss själva genom att addera värde till andra.

Gör mig stolt att jobba i organisationen

☐ Jag vet vad organisationen står för.
☐ Jag värdesätter vad organisationen står för.
☐ Jag vill överträffa mig själv i mina nuvarande arbetsuppgifter.
☐ Vinst är inte organisationens övergripande mål.
☐ Jag vill åstadkomma något värdefullt.
☐ Jag gillar att berätta för folk var jag jobbar.

Gör mitt arbete meningsfullt

☐ Mitt jobb är meningsfullt för mig.
☐ Jag förstår varför mina arbetsuppgifter behöver göras.
☐ Mitt arbete ger mig energi och glädje.
☐ Jag förstår hur mitt jobb hänger ihop med resten av organisationen.
☐ Alla arbetsuppgifter i organisationen är nödvändiga.
☐ Alla i organisationen drar åt samma håll.

Hindrar mig inte med onödiga regler

☐ Organisationen är överblickbar.
☐ Reglerna är tydliga och tillämpas lika för alla.
☐ Jag vet anledningen till bestämmelserna.
☐ Alla vet anledningen till bestämmelserna.
☐ Organisationen har ingen onödig byråkrati.
☐ Fackkunskap respekteras.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2