Experten om vad som ger livet mening och glädje

Emmanuel Ezra

För Emmanuel Ezra är det goda mötet mellan människor viktigt. Han talar om hur viktigt det är att få bort alla förutfattade meningar om människor och att i stället närma sig andra med öppenhet och nyfikenhet. Han förklarar att det goda mötet människor emellan ger livet mening och glädje.

Emmanuel är kirurg och uppskattad föreläsare. Hans ämnen är bemötande, värderingar, etik och krishantering. Eller annorlunda uttryckt: Isberget – så lite vi vet, så snabbt vi dömer. Förväntningar och behov – kan vi påverka dem? Kompetens och bemötande - hur hänger de ihop? Värderingar – attityder - beteenden – hur hänger allt detta ihop?

Han har även debuterat som författare. I "Det goda mötet" skriver han om hur vi bemöter våra medmänniskor, professionellt och privat. Vad det är som gör att ett möte blir lyckat eller mindre lyckat. Han är en mycket tankeväckande och inspirerande föreläsare som passar för alla som någon gång möter andra människor.

Emmanuel tror inte alls att vi är så oberoende av varandra som vi ibland inbillar oss. Hemligheten är enligt honom kommunikation och att vi stannar upp i varandras sällskap. Han är övertygad om att hans sätt att prata med patienterna, hur han ser på dem, hur han opererar, tillsammans spelar roll för patientens tillfrisknande och välmående. Han menar att livet är en relation och att allt händer i relation till andra.

Boken har fått stor spridning och stor efterfrågan och den är rekommenderad kurslitteratur på läkarutbildningen i Göteborg.

OM BOKEN

I alla möten är "medmänsklighet" ett nyckelord, menar Emmanuel, som i sin yrkesverksamhet som läkare ständigt befinner sig i situationer där mötet med en annan människa har en stor betydelse. Våra värderingar och prioriteringar avspeglas i vårt sätt att förhålla oss till varandra, och lägger därmed grunden till ett gott möte.

Hur vi hanterar våra möten kan vara helt avgörande för det resultat vi uppnår i skolan, på banken, arbetsförmedlingen eller sjukhuset. Möten pågår mellan människor överallt och hela tiden. Ibland misslyckas vi och får kritik för vårt bemötande. Bakom kritiken finns oftast en människa som inte känner sig sedd, trygg, tagen på allvar eller som i värsta fall känner sig kränkt. Intressant nog gäller också det omvända: människor som blir väl bemötta är ofta mer förlåtande i sin attityd om något går snett. Vi kan alla genom kunskap, medvetenhet och humor bidra till det goda mötet.

"Allt verkligt liv är möte, skrev Martin Buber. Jag kan bara ödmjukt instämma. Som nyfödda börjar vår personlighet och vårt liv att formas i mötet med våra föräldrar och våra närmaste. Resten av livet är en lång rad möten där vi formas och omformas hela tiden. Vi påverkar andra genom vårt sätt att bemöta dem, och det är spännande att tänka på att vårt sätt att bemöta andra även är med och formar oss själva till dem vi är. Våra möten ger livet mening och värde. Utan goda möten kan livet bli meningslöst, glädjelöst och fattigt. Vår förmåga att bidra till goda möten och vår förmåga att hantera smärtsamma möten avgör i stor utsträckning hur vårt liv kommer att gestalta sig. Jag känner mig privilegierad som får gå en i bemötandeskola där en lektion kan innehålla glädjen över att få berätta för en patient om en lyckad operation, och en annan innebär att få följa en människas sista dagar, timmar och minuter. Det goda mötet ger livet glädje och mening."

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2