Sascha Abdelnabi
Fotograf: Daniel Gual

Sascha Abdelnabi

Eldsjäl och inspiratör

Sascha Abdelnabi är föreläsare och inspiratör med stor kompetens inom psykisk ohälsa, socialt och pedagogiskt arbete.

Sascha Abdelnabi föreläser om ungdomar i riskzonen, familjer i kris, problematiken kring ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ADD etc.) samt ger praktisk handledning i hur man kan möta dessa människor för att få dem till en ljusare vardag.

Sascha föreläser även om skambrott (i media ofta kallat "hedersbrott", "hedersrelaterad problematik" eller "hedersrelaterat våld"). Skambrott är enligt Sascha ett växande problem och han arbetar dagligen med barn och unga vuxna som är utsatta för hot och våld av släktingar.

Sascha Abdelnabi har under hela sitt vuxna liv arbetat med ungdomar och unga vuxna. Han växte själv upp i förorten Högdalen söder om Stockholm. Sascha började sin karriär som kamratstödjare och har bland annat varit biträdande chef på Barnens Ö, behandlingsassistent på ett ungdomsboende/skyddat boende, övervakare för frivården, ledsagare för unga straffade samt Idrottslärare.

2007 startade han ett företag för att bättre kunna möta de ungdomar som inte passade in i skolmönstret. Han ville lyfta fram individens mående och inte bara skolmålen. Han har sedan dess arbetat inom socialt arbete och öppenvård för att hjälpa ungdomar och familjer som far illa. Idag arbetar Sascha som Särskilt kvalificerad kontaktperson och Umgängesstöd. Han handleder familjehem samt handleder anställda i sitt företag.

Vid sidan om sina uppskattade föreläsningar är Sascha även en erfaren och ofta anlitad konferencier och moderator.

Pressbilder

Sascha Abdelnabi

Sascha Abdelnabi

Inspiratör

Fotograf: Michael Astrom

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2