Inspirationsbrev Januari 2024

Globala kriser som väckarklocka för demokratin

Hur fungerar demokratier världen över idag? Står de alla inför allvarliga prövningar? Med konflikten i Ukraina som ett aktuellt exempel, låt oss se på demokratiska ideal och autokratiska ambitioner. Varför händer detta nu? Presidentvalet i USA i höst – kommer vi se USA som en demokrati vid nästa nyårsskål? Varför anar vi se demokratins erosion redan nu? Vad behöver vi vara uppmärksamma på framöver?

»Läs hela artikeln...

Den tunga bördan av globala kriser: Hur vi hanterar den kollektiva psykiska påfrestningen

I en värld som ständigt konfronteras med kriser – från klimatförändringar till geopolitiska spänningar – står vi inför en osynlig, men tung, mental börda. Hur bygger individer och samhällen upp mental motståndskraft för att hantera den psykiska påfrestningen som kommer med att leva i en tid av global osäkerhet? Vi granskar hur den kollektiva bördan av världskriser påverkar oss och utforskar strategier för att finna hopp och återhämtning i denna turbulenta era.

»Läs hela artikeln...

Moraliska dilemman i tider av nationell säkerhetspolitisk kris

Globala konflikter och nationell osäkerhet kräver svåra moraliska beslut från individer, särskilt i länder som Ukraina som möter externa hot. Dessa situationer utmanar inte bara politiska strukturer utan griper djupt in i det personliga, där människor måste välja mellan att försvara sitt hemland eller söka säkerhet på annat håll. Deras val och de moraliska övervägandena bakom dessa beslut speglar en komplex väv av personlig övertygelse och uppfattningar om nationella skyldigheter.

»Läs hela artikeln...

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2