Ludvig Rasmusson

Ludvig Rasmusson

Författare, kolumnist och kåsör

Ludvig Rasmusson har skrivit närmare trettio böcker och kåserar och föreläser om det mesta som jogging, blues, intelligenta hem och Paris.

Ludvig Rasmusson propagerar för att vi måste höja den svenska pensionsåldern och bättre ta tillvara äldres kunskaper, om vi ska kunna hävda oss mot våra två största konkurrenter i världen, Kina och USA. Där utnyttjar man de äldres arbetskraft och kompetens mycket bättre än i Sverige och övriga EU.

Ludvig Rasmusson är författare och pappa till 40-talistdebatten. Hans bok Fyrtiotalisterna är numera en klassiker. Hans bok, "Åldersupproret" som kom hösten 2005, handlar också om slöseri av kompetens, av de äldres i Sverige kunskaper. Det gör även de två senare böckerna – "Hemvändarna" 2006 och "Det krokiga lärandet" 2007. Hemvändarna är de drygt femton tusen svenskar som varje år kommer tillbaka till Sverige efter att ha bott och arbetat utomlands, framförallt i Europa. De för med sig språkkunskaper, kontakter och andra kompetenser som ofta tas dåligt tillvara på svenska arbetsplatser, vilket är särskilt tråkigt eftersom Sverige blir allt mer beroende av kontakter med och kunskaper om omvärlden. ''

Det krokiga lärandet handlar om de många svenskar som byter yrke mitt i livet. I boken finns intervjuer med sjuksköterskan som blev teleingenjör, balettdansösen som blev barnmorska, överstelöjtnanten som blev bokförläggare och många andra. Dessa yrkesbytare för med sig nya idéer från sidan på sina nya arbetsplatser och har ofta en ny entusiasm. Deras speciella erfarenheter tas emellertid ofta lika dåligt tillvara som hemvändarnas.

Ludvig är kolumnist i Civilingenjören och kåsör i radions samhällsprogram Godmorgon Världen. För sitt arbete i Godmorgon Världen fick han 1995 Svenska Humorakademins pris, och kåserar inspirerande om de flesta ämnen. Ludvig har skrivit 28 böcker om bland annat jogging, blues, intelligenta hem och Paris.

Ludvig Rasmusson är en mycket uppskattad som föreläsare i många olika sammanhang. Han har förmågan att engagera, beröra och garanterat locka till skratt, ta chansen och lyssna till en av Sveriges mest underhållande talare.

Pressbilder

Ludvig Rasmusson

Ludvig Rasmusson

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2