Carin Götblad
Fotograf: Märta Thisner

Carin Götblad

Effektivt utvecklingsarbete

Carin Götblad har en effektiv metod för utvecklingsarbete. I sin föreläsning delar hon med sig av de verktyg hon själv använt för att lyckas. Det handlar om att få medarbetarna delaktiga, tillåta misslyckanden och kunna använda konflikter konstruktivt.

Carins Götblads föredrag "Utsatt ledarskap" ger verktyg att driva utvecklingsarbete i stora och medelstora organisationer. Carins metod med ökat inflytande och ansvarstagande bland medarbetarna i linje har visat sig ge resultat i verkligheten. Med motivation och konfliktlösning har hon kunnat förändra mycket föråldrade strukturer. Hon delar även frikostigt med sig av egna erfarenheter och exempel från sin tid som chef på olika nivåer i olika företag och organisationer, bland annat om hur hon har fått in nya perspektiv på gamla frågor och hur hon använt konflikter som en drivkraft i utvecklingsarbetet.

Föreläsningen ger verktyg till: att leda under förändring att använd konflikter på arbetsplatsen som en drivkraft för utveckling att arbeta med en metod för att skapa ett ökat ansvarstagande och engagemang bland medarbetarna att tillåta försök och misslyckanden att höja din professionalitet som chef

Carin brukar också hinna med att dela med sig av tips och erfarenheter vad gäller mediedrev och mångfaldsfrågor. Hon berättar också hur man kan få ett konstruktivt förhållningssätt till motgångar och misslyckanden istället för att nötas ner av dem.

Carin drivs av främst två saker: att arbeta mot orättvisor av olika slag och tron på människans förmåga till utveckling. Detta går som en röd tråd genom hennes liv, oberoende av om hon har arbetat inom rättsväsendet, socialtjänsten eller privat verksamhet. Hon är engagerad i samhällsfrågor och intresserad av att arbeta med lösningar på problem.

Carin Götblad har varit regeringens samordnare mot våld i nära relationer. Tidigare arbetade hon som länspolismästare i Stockholm. Carin har varit chef inom många olika verksamheter (polis, socialtjänst, åklagare, barnomsorg och privat verksamhet). Hon är jurist, förskollärare samt polischefsutbildad vid FBI, USA. Carin har ett stort engagemang i bl.a. mångfaldsfrågor, jämställdhet, etik och andra värderingsfrågor.

Sedan 2015 är hon regionpolischef för Polisregion Mitt, innefattande Uppsala även Västmanlands och Gävleborgs län, med säte i Uppsala.

Pressbilder

Carin Götblad

Carin Götblad

Polischef

Fotograf: Märta Thisner

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2