Våra talare gör också föreläsningar online. Kontakta oss så berättar vi mer!

Thord Eriksson
Fotograf: Anna Rut Fridholm

Thord Eriksson

Välfärdens framtid

Hans breda erfarenhet som journalist och utbildare gör honom till en utmärkt moderator. Han täcker de flesta samhällsfrågor, politik, näringsliv och vetenskap.

Thord Eriksson får mycket uppskattning för sin lugna, trygga framtoning och sitt professionella sätt att hantera varje uppdrag. Han förbereder sig grundligt och är van vid att vaska fram kärnan ur stora informationsmängder.

Moderator:

Thord Eriksson är van vid att både leda stora konferenser, debatter, koncentrerade paneldiskussioner och närgångna utfrågningar. Under åren har han haft uppdrag inom privat såväl som offentlig sektor. Ämnesmässigt har det handlat om såväl branschspecifika angelägenheter (inom bl.a. bilindustri, försvaret, arkitektbyråer och elektronikbranschen) till universella utmaningar (t.ex. personalfrågor och psykisk ohälsa i arbetslivet).

Uppdragsgivarna kommer ofta från offentlig sektor där han har hanterat ämnen som kvalitetsarbete i äldreomsorgen, nybyggnation av äldreboenden, digitalisering, tillgänglighet, samhällsplanering, skolfrågor, integration och offentlig upphandling. Han har även många uppdragsgivare i kultursfären där det bland annat har handlat om kulturpolitik, demokrati, digitalisering, delaktighet, finansiering och upphovsrätt.

Föreläsare:

År 2014 utkom Thord med boken Folk dör här – en pappa, två äldreboenden och välfärdens framtid, där han med utgångspunkt i personliga erfarenheter granskade svensk äldreomsorg. Sedan dess har Thord skrivit mycket om äldrefrågor generellt (t.ex. sjukvård, pensioner, digitalisering) och i synnerhet om äldreomsorg i Dagens Samhälle, där han tidigare arbetat samt senare i pensionärsorganisationen PRO:s tidning där han sedan två år medverkar varje månad.

Hans föreläsning tar sin utgångspunkt i hans bok men kan anpassas efter målgruppens förkunskaper och specifika intresse.

Första halvåret 2019 utkommer Thord med en bok om ensamkommande unga och civilsamhällets engagemang för den gruppen, på förlaget Natur & Kultur. Han föreläser redan nu om gruppens situation i samhället, hur de har drabbats av förändringar i svensk flyktingpolitik och deras utsikter att integreras i samhället. Arbetet med boken har kunnat påbörjas med hjälp av så kallad crowdfunding. Genom att via tjänsten Kickstarter vända sig till potentiella läsare av boken, fick Thord på fyra veckor ihop drygt 200 000 kronor. Han berättar om den erfarenheten och vad som krävs för att lyckas med sin finansieringskampanj.

Thord föreläser även om journalistik och medielogik. Föreläsningen riktar sig främst till tjänstemän i offentlig och privat sektor som i sitt arbetet kommer i kontakt med journalister. Kunskap om hur journalister arbetar ger säkerhet och lugn och leder inte bara till att den intervjuade gör bättre ifrån sig, den som är trygg hjälper samtidigt reportern att göra ett bra jobb – vilket i slutänden även gynnar nyhetskonsumenterna.

Utgångspunkten för föreläsningen är hans egen bok Prata med pressen – handbok för intervjuade. Föreläsningen anpassas efter målgruppens behov och önskemål.

Pressbilder

Thord Eriksson

Thord Eriksson

Fotograf: Anna Rut Fridholm

Föreläsare

Massmedia

Massmedia

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2