Hem > Personligheter > Thomas B Johansson

Thomas B Johansson

Doktor i kärnfysik, en av landets främsta miljöexperter för energi

Thomas B. Johansson talar om globalisering och om energiförsörjning samt om kopplingen mellan energin och den ekonomiska tillväxten.

Thomas B. Johansson disputerade i kärnfysik och är chef för Internationella Miljöinstitutet i Lund (IIIEE). Han är också en av världens främsta miljöexperter med inriktning på energi.

Johansson är nu professor och chef för internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet. Hans forskningsområde är energi för hållbar utveckling. Johansson är dessutom Co-Chair för Exekutivkommittén av Global Energy Assessment och har varit utredare av fossilfri fordonsflotta åt regeringen.

Thomas B Johansson har varit i New York som chef för energidelen på FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Tillsammans med sina kolleger arbetade han med arbetade med att skapa tillgång till moderna energibärare för de nästan 2 miljarder människor som nu saknar detta, FE och effektivare energianvändning. Det handlade om att få saker och ting gjorda – om att föra in förnyelsebara energikällor på agendan i alla världens länder. Thomas berör frågor om globalisering och energiförsörjning mot den bredare bakgrund av utmaningar och möjligheter som han målar upp utifrån hur energifrågorna påverkas av miljödiskussionen. Han går också in på ekonomisk tillväxt, hur priset på energi påverkar industrin och svensk basindustri. Han berör också hur påverkas svensk konkurrenskrav av de mål som EU satt upp, får svenska företag sämre förutsättningar än konkurrenter i Kina och Indien? Thomas B. Johansson var med i regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor. Thomas B. Johanssons föreläsningar brukar väcka mycket diskussion.

Boka eller få mer information - svar samma arbetsdag!

Vi hjälper dig hitta den bästa föredragshållaren för ert evenemang.

Ämnesområde?
Arrangemang/Event?
Talare?
Namn
Företag
Befattning
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Pris/Budget
Meddelande/Övrigt

Kontakta oss

Stockholm: 08-545 535 00
Göteborg: 031-719 65 00
Malmö: 040-600 70 70
E-post info@talarforum.se Lediga tjänster

Google translate

Talarforum i Skandinavien AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm. Tel: 08-545 535 00. E-post info@talarforum.se

Cookies Webbkarta