Sverker Gustavsson

Professor i statskunskap

Sverker Gustavsson är professor i statskunskap vid Uppsala universitet och fram till 2009 en av utgivarna av årsboken Europaperspektiv. Han föreläser bland annat om Europeiska unionen, politik och medborgarskap.

Sverker Gustavsson är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet av att lättfattligt och inspirerande kunna klargöra de långa linjerna och de principiella problemen i politik och förvaltning. Hans specialitet är att på chefskurser och personalutbildningar av skilda slag föreläsa om värdegrunden för offentligt styrd verksamhet. Hur har denna med tiden utvecklats? Europeiseringen och globaliseringen utmanar. Vad innebär det för statstjänstemannarollen att förutsättningarna kommersialiseras och internationaliseras?

Pressbilder

Sverker Gustavsson

Liknande profiler

Föreläsare med ämnesexpertis

Inspirerande föreläsare

Utbildare med ämnesexpertis